Przypadek: Prztdew

Jedną z podstawowych zasad, które winny obowiązywać w instytucji bankowej, jest szybkość działania. Chodzi tu zarówno o kasową obsługę klientów, jak i operacje dokonywane między bankami lub oddziałami banku. Zasada ta ma szczególne znaczenie w sytuacji inflacji.

W Warszawie przy zbiegu ulic Nowy Świat i Aleje Jerozolimskie stoi gmach, w którym znajdują się cztery banki. Są to: Państwowy Bank Kredytowy XII Oddział w Warszawie, Bank Przemysłowo-Handlowy XIV Oddział Warszawa, Powszechna Kasa Oszczędności XV O/Warszawa i oddział Polskiej Kasy Opieki SA. Zainteresowano się szybkością operacji bankowych dokonywanych pomiędzy wymienionymi instytucjami, mając na uwadze, że odległość między nimi pokonuje się w około 10 sekund.

Okazało się, że co bank to obyczaj. Jedynie XV Oddział PKO (bank PKO SA – operacje w walutach wymienialnych – pominięto) przyjął jako zasadę bezpośrednie doręczanie dokumentów swoim sąsiadom. Dokonuje się tego siłami pani woźnej. W tym przypadku przelew adresowany do któregoś z sąsiadujących banków jest zaksięgowany już następnego dnia po złożeniu polecenia.

W Banku Przemysłowo-Handlowym nie dopracowano się jeszcze tego „skomplikowanego” systemu. Co prawda czasami komuś wpadnie w oko przelew adresowany do sąsiadów i wówczas również pani woźna niesie dokumenty. Niestety nie można uznać, że jest to zasada. Najczęściej odbywa się wszystko za pośrednictwem poczty. Po złożeniu polecenia przelewu konto składającego jest obciążone zadysponowaną kwotą, a dokumenty po przejściu rutynowej drogi w banku są wysyłane (po awizowaniu) do banku mającego uznać rachunek wierzyciela. Oczywiście uznanie następuje dopiero w momencie dostarczenia dokumentów przez pocztę. Jak działa poczta, wszyscy wiemy. Stąd przelewy docierają do adresata w ciągu kilku dni. Najczęściej trwa to około tygodnia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>