Praca w Warszawie

ZARZĄDZANIE GLOBALNE – ROZWINIĘCIE

Firma globalna funkcjonuje w inny sposób niż wielonarodowa. Przede wszystkim integruje swoją działalność tak, by wychwycić powiązania między krajami. Strategia takiej firmy jest skoordynowana. W zasadzie nie ma strategii cząstkowych dla poszczególnych rynków narodowych sposób działania na tych rynkach jest pochodną strategii globalnej. W praktyce jednak zawsze musi istnieć pewien margines swobody dla działalności lokalnej. Nic zatem dziwnego, że utrzymanie równowagi między tymi dwiema perspektywami jest szczególnie ważne dla każdej globalnej korporacji. O ile podstawą wyodrębnienia jednostek w typowej firmie wielonarodowej jest geografia państw, to nadrzędnym kryterium podziału korporacji globalnej jest produkt albo obszar działania (business area). Rysunek 10.1 przedstawia logikę segmentacji rynku firm wielonarodowych, globalnych i mieszanych.

Rynek globalny jest segmentem bądź niszą dla produktu znanego na całym świecie, obecnego we wszystkich krajach niezależnie od ich rozwoju gospodarczego i kultury. Klasycznym przykładem może być Coca-Cola, sprzedawana w Europie Wschodniej jeszcze przed jej otwarciem na świat, dostępna w krajach rozwijających się, a także w egzotycznych sklepikach w Himalajach na wysokości 3500 m n.p.m.

Zarządzanie globalne wymaga identyfikacji szans i zagrożeń pojawiających się na światowym rynku oraz dostosowywania do nich procesów projektowania i wytwarzania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>