karambol kraków

INDYWIDUALIZM – KOLEKTYWIZM

Indywidualizm: Kolektywizm: człowiek jest niezależną jednostką człowiek jest częścią większej grupy: rodziny, klanu, narodu tożsamość jednostki związana jest z jej niepowtarzalną osobowością tożsamość zyskuje się dzięki przynależności do grupy jednostka jest emocjonalnie niezależna od organizacji i instytucji jednostka jest emocjonalnie uzależniona od organizacji i instytucji człowiek przystępuje do organizacji, ponieważ widzi w tym własny interes człowiek angażuje się uczuciowo i moralnie w działalność organizacji ważne są osiągnięcia i inicjatywa ideałem jest przywództwo ważna jest przynależność do organizacji ideałem jest uczestniczenie każdy ma prawo do życia prywatnego i nikt nie powinien w nie ingerować życie prywatne jest podporządkowane dobru społecznemu nie ma obowiązku być lojalnym wobec przyjaciela, który zdradził, czy nawet tylko nie spełnia naszych oczekiwań przyjaźnie są bardzo trwale i ważne zaufanie do decyzji indywidualnych zaufanie do decyzji grupowych każdy jest kowalem swego losu jesteśmy odpowiedzialni za naszych bliźnich normy i wartości dotyczą wszystkich po równo normy i wartości dotyczą tylko uczestników własnej grupy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>