Walka wpływy w firmie

Należy działać tak, by pod koniec rozmowy pracownik miał odczucie, że został potraktowany fair. Kierownik nie powinien wypowiadać wyrazów współczucia, gdyż trącą one obłudą. Sukcesem jest nie samo przekazanie decyzji i zaakceptowanie jej przez podwładnego, ale ukształtowanie sytuacji, w której pracownik nie tylko nie traci motywacji, lecz jeszcze zwiększają [Sinn, 1989],

Po tej dość obszernej dygresji na temat przetargów i negocjacji wróćmy do organizacyjnych koalicji. W każdej organizacji istnieją różne koalicje, które mogą wpływać na jej cele, politykę, rozmieszczenie (alokację) ograniczonych zasobów itd. Im większy jest niedobór zasobów w stosunku do oczekiwań, tym większą rolę w ich podziale odgrywa władza i wpływy. Jeżeli zasoby są łatwo osiągalne – potrzeba uruchomienia procesu politycznego w organizacji jest niewielka. Jednocześnie im bardziej ograniczone i trudno dostępne są dobra i wartości, w tym większym stopniu postrzegane są jako cenne, tym większe mają znaczenie dla uczestników organizacji. Pamiętajmy: deficytowość zasobów ma charakter relatywny, „zasoby są deficytowe tylko w stosunku do oczekiwań (roszczeń) z nimi związanych” [Pfeffer, 1981, s. 82],

W organizacjach nastawionych na zysk w mniejszym stopniu widoczny jest aspekt polityczny – walka o wpływy – niż w instytucjach funkcjonujących w sektorze publicznym, takich jak agendy rządowe i samorządowe, szpitale, uniwersytety itd. I nie chodzi wcale o to, że biznesmeni są bardziej racjonalni, bardziej analityczni i mniej żądni władzy niż administratorzy, lecz o to, że w przemyśle, usługach, bankach itd. istnieje zgoda co do podstawowego celu, osiągania zysku. Zmniejsza to potrzebę sięgania po władzę, gdy maksymalizacja zysku jest jednym z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę w procesie decyzyjnym i alokacji zasobów [Pfeffer, 1981, s. 77-78].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>