Henry Mintzberg

Odpowiednia struktura najmu

Firma zarządzająca danym obiektem powinna gwarantować najemcom usługę o najwyższej jakości, minimalizując ryzyko operacyjne związane z projektem. Musi zatem mieć stosowne doświadczenie. Firma zarządzająca powinna przede wszystkim dążyć do ukształtowania odpowiedniej struktury najmu (stabilny układ najemców).

– utrzymywanie odpowiednich relacji z najemcami i w razie konieczności nadzór nad poszukiwaniem nowych najemców (często określa się tutaj profil najemcy)

– pobór czynszu od najemców i innych opłat

– regulowanie podatków' i kosztów eksploatacji

– tworzenie planów operacyjnych zarządzania nieruchomością

– prowadzenie odpowiednich systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej

– plany remontów i modernizacji, w tym planów inwestycyjnych (rozbudow- oraz prowadzenie tych prac

– nadzór nad kwestiami utrzymania czystości

– nadzór nad ochroną obiektu

– nadzór nad kwestiami związanymi z ubezpieczeniem obiektu.

Podstawowym zadaniem firmy zarządzającej jest dbałość o zadowolenie

klientów, czyli najemców. Można to na przykład osiągnąć poprzez świadczenie wielu usług dodatkowych przeznaczonych dla najemców, tj. usług gastronomicznych, prowadzenia przedszkoli, sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, dystrybucji prasy. Umowa zarządzająca powinna określać podział wpływów za świadczenie takich usług. Umowa zarządzająca powinna również precyzyjnie określać sposoby wynagradzania firmy zarządzającej, w jak największych stopniu wiążąc wynagrodzenie z efektami pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>