www.kasyfiskalne2018.pl/nowe-kasy-fiskalne/elzab-jota-e-dolacza-do-kas-fiskalnych-online-ready/

Szerokie rozumienie zasady równośći

Oczywiście szeroko rozumiana zasada równości doznaje ograniczenia z uwagi na samą możliwość niedopuszczenia któregokolwiek z przedsiębiorców do danego postępowania, ale ograniczenie to jest uzasadnione innym celem, jakim jest prawidłowe wydatkowanie publicznych pieniędzy. Z uwagi na to, że omawiana zasada w niniejszym kontekście nie dotyczy ogólnie udziału przedsiębiorców na rynku, a jedynie w sferze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jej kształt i zakres jest dostosowany do celów, ja-kim służy instytucja samego zamówienia. Dlatego w zasadzie trudno mówić o jakichkolwiek ograniczeniach w sytuacji, gdy kryteria kwalifikacji są obiektywne i znane wszystkim uczestnikom jeszcze przed rozpoczęciem postępowania. Oczywiście w praktyce będziemy mieć do czynienia z ograniczeniami i to nie tylko zasady równego traktowania, ale i zasady uczciwej konkurencji. Przykładowo, podczas oceny przez zamawiającego potencjału ekonomicznego i sytuacji finansowej danej firmy – jak się wypowiedział Trybunał Sprawiedliwości w sprawie CEI and Bellini – dopuszczalne jest ustanowienie jako jednego z kryterium wymogu wykonania w ostatnim czasie robót budowlanych o określonej łącznej wartości. Wiadomym jest, że tego typu kryterium, mimo że jednakowe dla wszystkich oferentów, nie zawsze w pełni może służyć trafnemu określeniu zdolności do wykonania zamówienia. Może się bowiem zdarzyć, że nowo powstała firma z dużym kapitałem nie będzie w stanie sprostać temu warunkowi, chociaż obiektywnie byłaby zdolna do realizacji przedmiotu zamówienia. Ograniczenia tego typu są jednak usprawiedliwione w świetle wymogu prawidłowego funkcjonowania instytucji zamówienia publicznego, którego celem jest korzystne wydatkowanie środków publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>