https://www.youtube.com/watch?v=FWUYffRAAKk

Analiza warunków fizycznych danej nieruchomości

Przejawem kooperacyjnej postawy władz lokalnych wobec projektów deweloperskich jest elastyczność dotycząca zmian w decyzji WZiZT (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu)111

Analiza makroekonomiczna koncentruje się na kondycji ekonomicznej firm działających w otoczeniu nieruchomości, poziomie dochodów mieszkańców, zasobach naturalnych w otoczeniu (ilość, jakość położenie, stopień wyczerpania). To wpływa bowiem zarówno na kwestie ochrony środowiska, jak i na poziom aktywności gospodarczej w danym rejonie. Zamykanie dużych zakładów przemysłowych bez zapewnienia alternatywnych miejsc pracy może spowodować drastyczne obniżenie poziomu życia w najbliższej okolicy. Innym elementem analizy makroekonomicznej jest sprawa wspomnianych uprzednio działań administracji lokalnej. Działania te, jak zaznaczono, mogą sprzyjać aktywności gospodarczej poprzez odpowiednie kształtowanie obciążeń podatkowych i planów zagospodarowania przestrzennego. Przyjazna inwestorom postawa przyciąga inwestycje kapitału zagranicznego i krajowego. Innym istotnym tutaj czynnikiem jest jakość ochrony przeciwpożarowej i policyjnej, istnienie szkół oraz innych usług organizowanych przez władze lokalne. Analiza warunków fizycznych dotyczy z kolei warunków naturalnych i stworzonych przez człowieka. W takiej analizie na plan pierwszy wysuwają się kwestie związane z ochroną środowiska. Kwestie te dotyczą emisji szkodliwych substancji, skażenia gleby, promieniowania elektroenergetycznego.

Analiza warunków fizycznych danej nieruchomości dotyczy także takich kwestii, jak rozmiary budynków, ich typ, gęstość zaludnienia i utrzymania wolnych działek. Ważne znaczenie mają tu też takie kwestie, jak zagrożenia ekologiczne i zagrożenia z tytułu hałasu. Może to być efektem bliskości zakładów przemysłowych oraz dużych skupisk ludności, stadiony sportowe, szkoły, centra handlowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>