obsługa prawna firm Katowice

Delegowanie autorytetu formalnego

Każde stanowisko, każdy pracownik administracji musi mieć wyraźnie i na piśmie określone zadania, uprawnienia i odpowiedzialność. Ich zakresy powinny być sobie równe, co można wyrazić w postaci formuły: zadania = uprawnienia = odpowiedzialność

Odpowiedzialność, na której skoncentrowali się klasycy organizacji, rozumiana jest jako zobowiązanie do wykonywania pewnych czynności z wyliczeniem się z wyników i jakości pracy. Wszelkie niejasności w sferze obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności prowadzą do zamieszania i konfliktów kompetencyjnych obniżających sprawność funkcjonowania instytucji.

Jednym ze sposobów odciążenia kierowników jest delegowanie autorytetu formalnego (władzy formalnej) na stanowiska (osoby) znajdujące się niżej w hierarchii organizacyjnej. Autorytet należy delegować na stanowisko, na którym dostępna jest „najlepsza” informacja i które znajduje się możliwie najbliżej miejsca działania. Najpierw należy jednak określić cele stanowiska i dopiero wtedy wyprowadzić uprawienia, jakie powinny być na nie delegowane. Musimy przy tym pamiętać, że delegując uprawnienia i obowiązki kierownik nie może się uwolnić od odpowiedzialności za to wszystko, co jemu właśnie zostało formalnie przypisane [0’Shaughnessy, 1972, rozdz. 1],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>