Opiniak.com

F.W. Taylor i jego praca

Uwagę swą i zainteresowania badawcze Taylor skoncentrował na pracy pojedynczego robotnika i brygadzie roboczej w zakładzie produkcyjnym. Skłoniły go do tego osobiste doświadczenia.

F.W. Taylor rozpoczął pracę w wieku dwudziestu dwóch lat w zakładach mechanicznych Midvale Slee! Company, w jednym z biur. Bycie urzędnikiem nie odpowiadało mu, przeszedł więc do pracy ładowacza, do łopaty. Potem dopiął tego, że postawiono go przy maszynie. Został pomocnikiem tokarza. Spisywał się świetnie, pracował dziesięć godzin dziennie, a wieczorami przerabiał kurs inżynierii w Instytucie Stevensa. W 1883 roku uzyskał tytuł inżyniera mechanika. W ciągu sześciu lat pracy w Midvale Steel Co. awansował kolejno z pomocnika tokarza na narzędziowca, brygadzistę, majstra, kierownika ekipy naprawczej, głównego projektanta, kierownika biura studiów i w końcu

– głównego inżyniera. Tu prowadził swoje pierwsze badania tak w dziedzinach czysto technicznych (obróbka metali, działanie pasów transmisyjnych itp.), jak i w zakresie naukowej organizacji pracy (mierzenie czasu pracy, sposoby wynagradzania itp.).

W 1890 r. Taylor został generalnym dyrektorem wielkiego przedsiębiorstwa Manufacturing Investment Company (przemysł papierniczy). Po trzech latach postanowił jednak wrócić do badań. Rozpoczął pracę jako samodzielny doradca organizacyjny, reorganizując m.in. Northern Electrical Manufacturing Co., Johnson Company, Lorain Steel Co. W roku 1898 jeden z największych producentów stali w USA – Bethlehem Steel Company – zaangażował go jako stałego doradcę. Za wprowadzone tutaj ulepszenia w produkcji stali (wynalazł tzw. stal szybkotnącą) otrzymał w 1900 r. złoty medal na Wystawie Światowej w Paryżu. W Bethlehem Steel Co. zastosował niemal pełny zestaw przedsięwzięć składających się na system naukowej organizacji pracy. W 1901 r.

– po zmianie właściciela firmy – został bezceremonialnie wyrzucony z pracy. Od tej pory poświęcił się bez reszty propagowaniu naukowego zarządzania, przeznaczając na tę działalność część swego majątku. Był przede wszystkim „człowiekiem przemysłu”, który wywarł wpływ na teorię i praktykę zarządzania na świecie. Znamienny jest też fakt. że w Polsce prace Taylora ukazały się już na początku lat dwudziestych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>