www.kobeko.com.pl

Ustalanie wartości progowych

Udzielenie zamówienia na dostawy przez podmioty objęte Porozumieniem będzie podlegać dyrektywie 93/38, jeżeli ich wartość nie będzie mniejsza niż 400 000 SDR. Natomiast wartość takiego zamówienia udzielanego prrzez zamawiających działających w sektorze usług telekomunikacyjnych nie może być mniejsza niż 600 000 euro, a udzielanego przez podmioty działające w innych sektorach – nie mniejsza niż 400 000 euro.

W odniesieniu do zamówień na usługi wszyscy zamawiający mają obowiązek publikacji ogłoszenia wstępnego, jeżeli szacunkowa całkowita wartość zamówień na usługi w każdej kategorii usług wymienionych w Załączniku XVI A, których zamierzają udzielić w ciągu najbliższych 12 miesięcy, nie jest mniejsza niż 750 000 euro. W sytuacji udzielania zamówienia, którego przedmiot stanowią usługi, przez zamawiającego działającego w sektorze objętym Porozumieniem ich wartość nie może być mniejsza niż 400 000 SDR w przypadku usług „priorytetowych” i 400 000 euro w przypadku „niepriorytetowych”. Podmioty działające w sektorze telekomunikacji podlegają reżimowi dyrektywy, gdy wartość udzielanego zamówienia jest nie mniejsza niż 600 000 euro (do obu kategorii usług), a podmioty działające w pozostałych sektorach – gdy wartość nie jest mniejsza niż 400 000 euro (również w odniesieniu do obu kategorii usług).

Komisja Wspólnot Europejskich przede wszystkim w celu rozjaśnienia obowiązujących przepisów prawnych i uelastycznienia istniejących procedur przyjęła projekt zmian dotyczący sektora publicznego, również w zakresie ustalania wartości progowych. Proponuje zamianę obowiązujących przepisów poprzez zastąpienie ich dwoma tylko progami:

– w przypadku zamówień na roboty budowlane byłaby to kwota 5000 000 euro,

– w przypadku zamówień na dostawy i usługi dwa progi: 130 000 euro lub 200 000 euro, w zależności od tego czy zamawiający ma status organu administracji centralnej czy nie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>