kserokopiarki xero

Energia poleceń i jej wykorzystanie

Wykorzystać ,,energię poleceń”. Energią poleceń jest informacja. Sterujemy informacjami tak, aby uruchomić pożądane działania, a nie tylko po to, by kontrolować sytuację i zapobiegać odchyleniom. Twórzmy sieci informacyjne i różnorodne pętle sprzężeń zwrotnych. (Sprzężenie zwrotne polega – najogólniej biorąc – na tym, że system otrzymuje ze swego otoczenia informacje na temat efektów własnego działania. Sprzężenia zwrotne mogą być dodatnie, gdy „powodują” wzmocnienie działań, lub ujemne, gdy przyczyniają się do ich osłabienia.) W odniesieniu do menedżerów proponujemy: twórzcie takie rozwiązania, które ułatwiają pracownikom uzyskiwanie informacji

– 0 rezultatach ich zachowań i korygowanie działań. W len sposób zwiększymy ich wiedzę i motywację wynikającą szczególnie z poczucia sprawstwa.

– 1Liczyć się z czasem reakcji. Każdy system ma właściwy sobie czas reakcji. „W wielu przypadkach (szczególnie dotyczy to przedsiębiorstw) – pisze de Rosnay – bezużyteczne jest dążenie za wszelką cenę do szybkości wykonania, wywieranie nacisków w celu otrzymania odpowiedzi czy zebranie rezultatów. Lepiej jest próbować zrozumieć wewnętrzną dynamikę systemu

– 1 przewidzieć zwłokę […]. Doświadczenie takie zdobywa się często podczas prowadzenia wielkich organizacji. Anglosasi nazywają je wyczuciem timing jest to umiejętność spowodowania działania nie za wcześnie i nie za późno, ale właśnie w momencie, kiedy system gotów jest zareagować spontanicznie w takim lub innym kierunku. Wyczucie „timing-u” pozwala wykorzystać do maksimum wewnętrzną energię złożonego systemu, zamiast narzucania mu z zewnątrz dyrektyw, przeciw którym się buntuje” [de Rosnay, 1982, s. 141-142]. „Wstrzelić się w odpowiednim momencie” jest to popularny w naszym kraju synonim tego pojęcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>