kołdra bawełna

Parametry eksploatacyjne

Do parametrów eksploatacyjnych, które musimy wziąć pod uwagę, aby system mógł w konkretnych warunkach realizować swoje funkcje, zaliczamy między innymi:

„1) koszty systemu informacyjnego, czyli sumę nakładów pieniężnych poniesionych na jego zaprojektowanie, wdrożenie, eksploatację i dostosowanie do zmiennych warunków […]

– 2) selektywność sytemu, a zatem możność uzyskania przez każdego z jego użytkowników informacji potrzebnej mu do podjęcia decyzji wolnej od informacji zbędnej, zaciemniającej obraz i wydłużającej czas przygotowania różnych wariantów decyzyjnych

– 3) czas reakcji systemu, tj. okres, jaki upływa od chwili pojawienia się bodźca zewnętrznego do chwili zareagowania nań przez system obejmuje on takie elementy, jak czas potrzebny na wychwycenie informacji, zakodowanie jej, zmagazynowanie, przetwarzanie, odnalezienie, przesłanie do odpowiednich ośrodków decyzyjnych, rozszyfrowanie i wykorzystanie w procesie decyzyjnym

– 4) dokładność i rzetelność, przez które należy rozumieć zdolność systemu do wiernego odwzorowania rzeczywistości:

– 5) szumy systemu (zakłócenia) wprowadzane do komunikatów przez sam system

– 6) ogólność systemu, czyli zdolność obsługi informacyjnej mniejszej (mniejsza ogólność) lub większej (większa ogólność) liczby […] procesów zachodzących w organizacjach” [Koźmiński, 1979, s. 306-307],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>