Usługi notarialne -kancelaria notarialna Bydgoszcz - akty notarialne

Przypadek: Francuska Poczta, Telegraf, Telefon (PTT)

Rezygnując w 1918 roku z pracy zawodowej Henri Fayol poświęcił się wyłącznie upowszechnianiu naukowych zasad organizacji w gospodarce i administracji francuskiej. W szczególności skoncentrował się na opracowaniu właściwego systemu kierowania służbami publicznymi. Dlatego leż podjął się badania nad funkcjonowaniem francuskiej poczty, która była przedsiębiorstwem państwowym.

Na czele PTT stał urzędnik państwowy w randze podsekretarza stanu. Byl on mianowany przez parlament. Do jego zakresu obowiązków należało m.in. wydawanie i interpretacja przepisów dotyczących sfery działania instytucji, wydawanie różnorodnych poleceń i instrukcji, pozyskiwanie środków i wydatkowanie ich z różnych funduszy, nadzorowanie systemu finansowego oraz współpraca z członkami komitetów funkcjonalnych w ramach PTT. Do pomocy w kierowaniu Poczuj miał głównego zastępcę oraz cały aparat biurowy, składający się na administrację centralną tej instytucji. Wspomagały go także liczne komitety, jak np.: ds. bieżącego kierowania, techniczny, organizacyjny, marketingowy, inwestycyjny, ds. dyscyplinarnych, ds. rozwoju. Głównemu zastępcy podlegały bezpośrednio następujące działy: administracja centralna, służba pocztowa, służba telegraficzna, telefoniczna, przekazy pieniężne, skrytki pocztowe, dział kontroli i inspekcji oraz dział kadr i finansów.

Podsekretarz stanu kierujący PTT nie pozostawał zwykle na swym stanowisku zbyt długo. Wiązało się to z typową dla Trzeciej Republiki dużą zmiennością gabinetów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>