https://airmax.pl/klienci_ind/internet/prepaid

Prawa Catta

„Im przełożony mniej wie, co robi jego podwładny, tym większa pewność utrzymania się na stanowisku”. „Wobec tego sprawozdania powinny być w miarę niezrozumiałe i budzić u zwierzchnika przekonanie o wielkości zadań, rozległości kontaktów i niepodważalności autorytetu specjalistycznego. Sprzyja temu język, w którym proste i zrozumiałe terminy zostały zastąpione skomplikowanymi i niezrozumiałymi”.

„Fama o wielkości pracownika idzie w górę ze szczebla na szczebel. W przypadku niepowodzenia zachowuje się tajemnicę i na szczeblach zapada w tej sprawie grobowe milczenie, ponieważ wszyscy się w nią zaangażowali. Chyba że konsekwencje milczenia są zbyt kosztowne i nie można sobie na nie pozwolić”.

„Pani Laura Newman reprezentuje rosnącą liczebnie i tworzącą się w USA grupę ludzi, którzy pracując w biurze – pracują w domu. To właściciele drobnych przedsiębiorstw, którym nie opłaca się wynajmowanie pomieszczeń biurowych lub osoby zatrudnione na etatach w dużych, ale także myślących o oszczędnościach biurach. Nie ma przecież znaczenia, gdzie zainstalowany jest komputer – główny teraz sprzęt biurowy – skoro łączy go z innymi sprawna sieć telefonów. Siedziała więc pani Newman przy swoim komputerze i doznała olśnienia, które uczyniło ją wynalazczynią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>