biuro-hera.pl

Racjonalizm zarządzania

Będąc dzieckiem F. Taylora racjonalizm zarządzania „żyje” do dziś. Także w końcu XX wieku możemy spotkać menedżerów-taylorystów. Ich credo w następujący sposób przedstawił Thomas J. Peteres i Robert H. Waterman [Peters, Waterman, 1983, s. 42-43]:

Wielkie jest zawsze lepsze, bowiem uzyskujesz korzyść z ekonomiki skali. Jeżeli jesteś już duży, zadbaj o to, by wszystko było dokładnie i formalnie skoordynowane.

Zwyciężają tylko ci, którzy ponoszą niskie koszty. Koszty są kryterium podstawowym. Analizuj wszystko! Dzięki starannemu preliminowaniu wydatków, analizie stanu finansowego i badaniu rynku można uniknąć błędnych decyzji.

Pozbądź się tych, którzy o coś walczą, a więc zakłócają spokój. Zadaniem menedżera jest przede wszystkim podejmowanie decyzji. Telefonuj do kogo trzeba. Bądź stanowczy! Wykonanie decyzji to już sprawa drugorzędna.

Wszystko kontroluj. Zadaniem menedżera jest utrzymywanie porządku i kontrola. Dokładnie określaj kompetencje i strukturę organizacyjną. Ludzie są częścią układu produkcyjnego.

Jeżeli zapewnisz odpowiednie bodźce, to wydajność wzrośnie. Bardzo wysoko nagradzaj najlepszych, słabych zwalniaj. W celu poprawy jakości wprowadź inspekcję. W razie potrzeby zwiększ liczbę kontrolerów. Niech składają raporty wprost do prezesa. Trzeba pokazać ludziom, że nie żartujemy.

Biznes przede wszystkim. Ludzie, produkcja i usługi – to czynniki, które muszą być podporządkowane wynikom finansowym. Naczelni dyrektorzy są najsprytniejsi. Starannie upiększaj sprawozdania i bilanse, a w oczach innych będziesz dobrze wyglądał.

Jeżeli przestaniecie rozwijać produkcję, to już po was. W razie konieczności zajmijcie się jakąś zupełnie nową dziedziną, byle tylko się rozwijać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>