HOMEkoncept_shop: wyposażenie do salonu

Analiza rynku w czasie budowania biurowca

Inwestowanie w projekty deweloperskie związane z powierzchnią biurową jest ściśle powiązane w cyklem koniunkturalnym w gospodarce rynkowej. Studium wykonalności powinno charakteryzować aktualny poziom koniunktury gospodarczej (stopy procentowe, podaż pieniądza, kurs walutowy, podatki, napływ inwestycji zagranicznych). Każda ze wskazanych zmiennych makroekonomicznych ma znaczenie dla dalszej pracy nad projektem deweloperskim.

Nie bez znaczenia jest też w omawianym przykładzie budowy biurowca analiza rynku. Koncentruje się ona na wielu kwestiach. Dotyczy zachowań konkurencji ze strony istniejących i planowanych obiektów biurowych. W tym kontekście przedmiotem badań w analizie rynku są walory użytkowe komercyjnych nieruchomości, walory techniczne, obecny i przyszły poziom czynszów i dostępność powierzchni biurowej w danej klasie budynków, system zachęt ze strony wynajmujących (np. wakacje w płatności czynszu), skala wakatów w funkcjonujących biurowcach, poziom stóp procentowych, dostępność kapitałów na rynkach kapitałowych, system zachęt ze strony władz lokalnych w stosunku do inwestorów (obniżone podatki), dostępność i koszty zakupu ziemi w danej okolicy, możliwość rozbudowy istniejących obiektów, jakie wynikają z prawa budowlanego. Ważne jest też zbadanie ceny gruntów pod przyszłą budowę biur. Rozpoznanie rynku powinno prowadzić do odpowiedzi na pytanie: jakie potrzeby potencjalnych nabywców ma zaspokoić realizowany projekt? Jakie cechy i jakie atrybuty musi mieć projekt, aby spełnić tak postawione zadanie?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>