www.tas-met.pl

KONCEPCJA RÓWNOWAGI ORGANIZACYJNEJ

Przedstawione wyżej koncepcje gry pogłębiły naszą wiedzę o organizacjach oraz procesach przebiegających wewnątrz nich i pomiędzy nimi. Do całości społeczno-technicznych, analizowanych przez systemowców głównie z inżynierskiego punktu widzenia, „wprowadziły” względnie samodzielnych uczes- tników – „upodmiotowiły” jednostki i grupy.

Koncepcje te są jednak przede wszystkim modelami zachowań organizacyjnych. Opisują, wyjaśniają, pozwalają zrozumieć i skuteczniej oddziaływać głównie na „miękką” część organizacji, na jej podsystem społeczny, a także

– w pewnym stopniu – na jej społeczne otoczenie. Odnoszą się do kwestii podstawowych, ale nie wyczerpują tego, co kryje się pod hasłem „organizacja i zarządzanie”. W szczególności pomijają aspekt materialno-techniczny. Mimo iż są systemowe, nie mogą być wystarczającą podstawą kompleksowego zarządzania organizacjami i w organizacjach.

Z ograniczeń różnych koncepcji zaprezentowanych w tym rozdziale, z dążenia do teoretycznej integracji dotychczasowego dorobku naszej dyscypliny oraz z potrzeb praktyki, związanych przede wszystkim z nasilającą się zmiennością otoczeń współczesnych organizacji, złożonością i dynamiką ich wewnętrznych procesów, zakłóceniami, niepewnością i przypadkiem zrodziła się nowa propozycja teoretyczna Zarys teorii równowagi organizacyjnej [Koźmiński, Obłój, 1989],

A.K. Koźmiński i K. Obłój – autorzy tego ujęcia – nawiązali do wielu ekonomicznych i socjologicznych teorii (modeli) równowagi [Koźmiński, Obłój, 1989, s. 114-122]. Mimo to, powstała koncepcja oryginalna, nie mająca odpowiednika w teorii organizacji i zarządzania. Przyjrzyjmy się jej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>