Dobry Adwokat Poznań

Okresowe przeglądy i analiza krytyczna

Przynajmniej raz na kwartał poszczególni kierownicy i dyrekcja organizacji powinni przeprowadzić szczegółową analizę wyników zespołów, komórek, pionów oraz pojawiających się zagrożeń. Powinni odpowiedzieć na pytania: Co osiągnięto? Czego nie osiągnięto i dlaczego? Co można zrobić dla polepszenia sytuacji w przyszłości?

Pamiętajmy: cele i wynikające z nich zadania nie są „odlane w betonie”. W nowych warunkach z niektórych z nich należy zrezygnować, niektóre dodać, jeszcze inne zmodyfikować. ZPC jest dynamicznym procesem, dzięki któremu organizacja może i powinna elastycznie dostosowywać się do zmian w otoczeniu.

Planowanie usprawnień poszczególnych jednostek organizacyjnych i stanowisk. Właściwie przeprowadzona analiza krytyczna stwarza znakomitą podstawę do przygotowania planów usprawnień, w których określa się cele, wyniki oraz terminy. Plany komórek wyższego szczebla są dezagregowane stopniowo, aż do tzw. indywidualnych planów usprawnień dla poszczególnych kierowników. Plany te nie zastępują kart zadań kluczowych, lecz uzupełniają je. Sprzyjają wzrostowi elastyczności działania [Humble, 1972. s. 127],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>