ubezpieczenie dziecka

Podstawowy zakres ubezpieczenia nieruchomości

Podstawowy zakres ubezpieczenia nieruchomości obejmuje pożar, uderzenie pioruna oraz eksplozję i uderzenie lub upadek statku powietrznego. Za opłatą dodatkowej składki zakres ten może być rozszerzony o takie nieprzewidziane zdarzenia, jak: powódź, huragan, grad, trzęsienie ziemi, obsuwanie się ziemi, lawinę, śnieg na dachu, następstwa szkód wodociągowych. Ubezpieczenie od ryzyka dodatkowego jest możliwe pod warunkiem jednoczesnego lub wcześniejszego zawarcia umowy z zakresu ryzyka podstawowego. Towarzystwa majątkowe proponują też ubezpieczenie nieruchomości w wariancie all risks, czyli od wszystkich rodzajów ryzyka. W umowie nie jest wtedy wyszczególnione konkretne ryzyko, zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia poszczególnych towarzystw, a podaje się jedynie listę wyłączeń, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

– włamanie,

– utrata gotówki przewożonej do banku,

– awaria lub wypadek środka transportowego,

– błędy popełnione przez pracownika,

– odpowiedzialność cywilna za produkt,

– nieuczciwość wykonawcy budowlanego,

– utrata wpłaconej zaliczki,

– należności celno-podatkowe,

– inne zdarzenia losowe, także jak wahanie napięcia w instalacji elektrycznej, wysoka temperatura, zalanie wodą.

– działań wojennych, rozruchów i zamieszek wewnętrznych, aktów terroryzmu

– energii jądrowej

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>