UNIKANIE NIEPEWNOŚCI

Mały stopień unikania niepewności: Duży stopień unikania niepewności: każdy dzień trzeba przyjmować z radością i otwartością przyszłość jest zagrożeniem niespodzianki trzeba starać się przewidzieć i przygotować się na nic ludzie nie mają powodu odczuwać stresów ludzie odczuwają lęk czas nic nie kosztuje czas to pieniądz ciężka praca, sama dla siebie, nie jest cnotą praca jest najwyższą wartością agresja zasługuje na potępienie agresywne zachowanie jest akceptowane konflikty mogą być wykorzystane w sposób konstruktywny należy przestrzegać zasad fair play konflikty wyzwalają zawsze agresję i należy ich uniknąć różnica zdań jest akceptowana należy okazywać tolerancję i szacunek wobec lego co odmienne ludzie i pomysły odbiegające od „normy” są niebezpieczne nietolerancja chrom przed nimi małe nasilenie nacjonalizmu silny nacjonalizm większa skłonność do ryzyka duża troska o bezpieczeństwo duży szacunek społeczny dla ludzi młodych ludzie młodzi nie zasługują na szacunek akcentowanie relatywizmu i empiryzmu poszukiwanie absolutnych prawd i wartości przepisy blokują inicjatywę bez przepisów zapanowałby chaos jeśli przepisy nie s przestrzegane – należy je zmienić jeśli przepisy nie są przestrzegane, ukarać winnych nieprzestrzegania ich należy rząd jest po to, by służył obywatelom obywatele powinni podporządkować się rządowi duże zaufanie do zdrowego rozsądku ufa się tylko ekspertom

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>