Stopień unikania niepewności

Stopień unikania niepewności jest wskaźnikiem wrażliwości społeczeństwa na zmiany, sytuacje nowe i trudne do przewidzenia. Wrażliwość ta przejawia się między innymi w dążeniach do zapewnienia stabilności zatrudnienia, nacisku na formalizację życia społecznego, wierze w pewniki oraz zapotrzebowaniu na absolutne prawdy i niekwestionowane autorytety. W wyróżnionej przez Hefstede grupie społeczeństw o dużym stopniu unikania niepewności znaleźli się mieszkańcy Panamy, Gwatemali i Malezji. Społeczeństwa

– 0 małym stopniu unikania niepewności, jak ma to miejsce na przykład w Izraelu, Austrii i Danii, przyjmują niespodziewane wydarzenia bez obaw

– 1 nie czują potrzeby „zabezpieczenia” się przed przyszłością.

Męskość – kobiecość. Męskość kultury oznacza, że jej uczestnicy dostrzegają u siebie przede wszystkim takie cechy, jak: aktywność, agresywność, nastawianie na rywalizację, konkurencję i zdobywanie. Japonia. Austria i Wenezuela są przykładami takich kultur. W społeczeństwie kobiecym dominuje stereotyp człowieka łagodnego, opiekuńczego, współczującego. Istotą relacji międzyludzkich jest orientacja na współpracę i wzajemną pomoc. Kobiecymi są kultury szwedzka, norweska, duńska i holenderska.

Norm i wartości kulturowe związane z poszczególnymi wymiarami opisano bardziej szczegółowo w tabeli 10.2.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>