praca w Kanadzie - sprawdź

Skonsternowane Zjednoczenie

Na polecenie Departamentu, Zjednoczenie uruchomiło przygotowany wariant działania. Przekazanie tematu odbyło się bezkonfliktowo, gdyż Dyrektor był wówczas przez dłuższy czas nieobecny. Temat przejął Kombinat, który zlecił jego realizację OBR-owi, zapewniając środki poprzez wciągnięcie go na listę problemu węzłowego. Niedługo po przekazaniu tematu Dyrektor udał się na długie leczenie i jego współpracownicy przewidywali, że już nie powróci na swoje stanowisko. W tej sytuacji zwrócili się do Zjednoczenia o zwrot tematu do przedsiębiorstwa.

Skonsternowane Zjednoczenie zdecydowało się na pasywność nie udzielając żadnych wiążących odpowiedzi. Po nieoczekiwanym powrocie Dyrektora Zjednoczenie zwołało naradę i zaproponowało przedsiębiorstwu zwrot zabranego tematu stawiając jednocześnie szereg drastycznych warunków w zakresie realizacji zawartych umów międzynarodowych. Ze względu na ograniczone możliwości produkcyjne było to niemożliwe, tak więc wskutek obiektywnych ograniczeń poprzednie decyzje pozostały w mocy. W OBR-ze utworzono małą pracownię, w której rozpoczęto intensywne prace nad doskonaleniem prototypu urządzenia. W tym samym czasie Zakłady Kombinatu, które miały wdrożyć inwencję, toczyły przeszło półroczny przetarg z Politechniką o odkupienie patentu. Zjednoczenie, działając w charakterze pośrednika, wymogło na zakładach szybkie załatwienie tej sprawy poprzez współwłasność patentu. Ten wariant działania – rzadko stosowany i mało precyzyjny z prawnego punktu widzenia – umożliwiał Zakładom wynegocjowanie niższej ceny i rozłożenie odpowiedzialności za ochronę i uzupełnienie patentu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>