płyty granitowe: BKG

Czym jest formalizacja?

Przykład ten nie jest niestety odległy także od praktyki akademickiej. Zauważmy, im dokładniej prowadzący zajęcia sformułuje swoje wymagania formalne, im bardziej szczegółowo określi obowiązkową literaturę przedmiotu i zagadnienia (konkretne książki i fragmenty), tym mniej student będzie wiedział, tym bardziej ograniczone myślenie zaprezentuje na egzaminie. Będzie odtwarzał, a nie ze zrozumieniem i twórczo przetwarzał dostarczone mu informacje.

Jest wiele szczegółowo zbadanych i opisanych mechanizmów, które prowadzą do biurokratyzowania się instytucji. W tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na:

– 1) błędy popełniane w procesie formalizacji,

– 2) „wyuczoną nieudolność”,

– 3) kumulatywny mechanizm formalizacji.

Formalizacja jest to proces, vr którym cele i strukturę instytucji utrwala się w organizacyjnych przepisach (także w postaci schematów), tworząc i wprowadzając wzorce zachowań i zależności oraz procedury działania. Procedurami są np. uregulowane instrukcjami kolejne czynności, które muszą być wykonane przy zatrudnianiu lub zwalnianiu pracowników w dużym przedsiębiorstwie, opracowywaniu planów techniczno-ekonomicznych, rachunku kosztów, w procesie produkcji (tzw. instrukcje robocze), a także zasady działania w sferze określanej jako „bezpieczeństwo i higiena pracy”, zasady postępowania w przypadku wybuchu pożaru itp. Zbiór przepisów zawartych w instrukcjach, zakresach działania (czynności), regulaminach i statusie instytucji nazywamy dokumentacją organizacyjną, zaś ogół zarejestrowanych wzorców działań ujętych w tych przepisach – organizacją formalną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>