ottoschule niemiecki biznesowy

Czym jest formalizacja?

Przykład ten nie jest niestety odległy także od praktyki akademickiej. Zauważmy, im dokładniej prowadzący zajęcia sformułuje swoje wymagania formalne, im bardziej szczegółowo określi obowiązkową literaturę przedmiotu i zagadnienia (konkretne książki i fragmenty), tym mniej student będzie wiedział, tym bardziej ograniczone myślenie zaprezentuje na egzaminie. Będzie odtwarzał, a nie ze zrozumieniem i twórczo przetwarzał dostarczone mu informacje.

Jest wiele szczegółowo zbadanych i opisanych mechanizmów, które prowadzą do biurokratyzowania się instytucji. W tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na:

– 1) błędy popełniane w procesie formalizacji,

– 2) „wyuczoną nieudolność”,

– 3) kumulatywny mechanizm formalizacji.

Formalizacja jest to proces, vr którym cele i strukturę instytucji utrwala się w organizacyjnych przepisach (także w postaci schematów), tworząc i wprowadzając wzorce zachowań i zależności oraz procedury działania. Procedurami są np. uregulowane instrukcjami kolejne czynności, które muszą być wykonane przy zatrudnianiu lub zwalnianiu pracowników w dużym przedsiębiorstwie, opracowywaniu planów techniczno-ekonomicznych, rachunku kosztów, w procesie produkcji (tzw. instrukcje robocze), a także zasady działania w sferze określanej jako „bezpieczeństwo i higiena pracy”, zasady postępowania w przypadku wybuchu pożaru itp. Zbiór przepisów zawartych w instrukcjach, zakresach działania (czynności), regulaminach i statusie instytucji nazywamy dokumentacją organizacyjną, zaś ogół zarejestrowanych wzorców działań ujętych w tych przepisach – organizacją formalną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>