https://www.ndt24.pl/pl/project/stacjonarna-lampa-ultrafioletowa-uf400

Koncepcja M.Croziera i E. Friedbrega

Ustalony na naradach w Zjednoczeniu harmonogram prac był realizowany. Jak wynika z wypowiedzi i dokumentacji nikt już nie przeprowadzał analizy opłacalności ekonomicznej metody. Urządzeniem interesowało się coraz więcej zakładów produkcyjnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które zgłaszały chęć zakupu. Na wystawie środków produkcji prototyp wzbudził zainteresowanie najwyższych władz politycznych i gospodarczych. Pewnie dlatego Zjednoczenie otrzymało polecenie przyspieszenia produkcji seryjnej, jednak ze względu na problemy konstrukcyjne i techniczne wymogło powrót do wcześniej ustalonego harmonogramu. Uruchomiona produkcja okazała się wysoce opłacalna, a urządzenie stało się szlagierem eksportowym.

Opisz kolejne działania składające się na realizację inwencji Twórcy. (Przedstaw je w postaci schematu blokowego.)

Czy przedstawione działania można nazwać społeczną grą organizacyjną? Odpowiedź uzasadnij nawiązując do różnych koncepcji teoretycznych.

Przedstaw poszczególnych graczy, stawki (zasoby), o które grali, podstawowe źródła niepewności oraz reguły i sposoby gry (taktyki, strategie). Czy toczono jedną czy kilka gier? Oceń jej (ich) charakter (gra o sumie zerowej/niezerowej, gra produktywna/pasożytnicza) i skutki?

Czy opisane tutaj procesy świadczą o racjonalności ich uczestników czy o ich irracjonal- ności? Czy w tych warunkach gra była konieczna dla odniesienia sukcesu? Dlaczego?

Przedstawiona wyżej koncepcja M.Croziera i E. Friedbrega jest jednym z najbardziej rozbudowanych, całościowych modeli gry w socjologii organizacji. Inne podejście, skoncentrowane na menedżerskim aspekcie procesów przebiegających w systemach społeczno-technicznych, zaproponowali A.K.. Koźmiński i A.M. Zawiślak. Ich analizy zaliczamy do wciąż słabo rozwiniętej socjologii zarządzania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>