Serwery csgo

KONCEPCJE GRY ORGANIZACYJNEJ

W koncepcjach gry organizacje opisywane są przede wszystkim jako społeczne systemy konfliktowe, w których toczy się nieustanna walka – gra – o władzę i organizacyjne zasoby. Choć interesy i cele poszczególnych uczestników są odmienne, to jednak uświadamiają oni sobie zależność między trwaniem i korzyściami na swoich pozycjach (stanowiskach) organizacyjnych i w konkretnych układach gry oraz trwaniem i rozwojem całej organizacji. To zmusza wszystkich do uzgadniania tego, co indywidualnie ważne, z tym, co korzystne dla innych.

Jednym z pierwszych ujęć zakładających względną samodzielność jednostek i grup społecznych w systemach zarządzanych była koncepcja organizacji jako koalicji politycznej sformułowana przez R -M. Cyerta i J.G. Marcha [March, 1962], Analizę tej i innych koncepcji gry zawiera praca W. Piotrowskiego [Piotrowski, 1990],

Co przesądza o politycznym charakterze organizacji? – Przede wszystkim różnice interesów i celów poszczególnych uczestników oraz „płynność” organizacyjnej władzy. Piszemy o tym dokładniej w pierwszym rozdziale. Cele, co podkreślają March i Cyert, są zawsze indywidualne, zaś ukierunkowanie działań na to, co wspólne, i wspólne podejmowanie decyzji możliwe jest wyłącznie dzięki różnym porozumieniom i wzajemnym kompensacjom, czyli wyrównywaniu korzyści [Cyert, March, 1965].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>