hologram studencki

„Dobry robotnik” – opis

Użyliśmy wyżej określenia „dobry robotnik”. Co to znaczy? Zdaniem Taylora to przede wszystkim robotnik mogący sprostać wysokim normom, właściwie dobranym do rodzaju wykonywanej pracy, odpowiedni do niej pod względem wzrostu, wagi, predyspozycji i umiejętności to pracownik wyselekcjonowany przy zastosowaniu metodpsychometrycznych. rozmaitych analitycznych testów psychofizycznych, jak np. test obu rąk, testy służące badaniu zdolności rozróżniania kolorów, czy testy badające szybkość reakcji na różnego rodzaju bodźce. Aby dobry robotnik osiągnął wysoką wydajność konieczne było: ł) doskonalenie jego nawyków operacyjnych przez szczegółowy instruktarz,

– 2) wprowadzenie w brygadzie daleko posuniętego podziału pracy, by możliwe stało się maksymalne uproszczenie czynności wykonawczych i maksymalne ich wyspecjalizowanie,

– 3) dostosowanie rytmu pracy indywidualnej do wymagań technologicznych procesu produkcji i rytmu maszyn i urządzeń,

– 4) stworzenie takich fizycznych warunków pracy (temperatura, wilgotność powietrza, oświetlenie, natężenie hałasu), które maksymalnie sprzyjałyby wydajnej pracy,

– 5) skłanianie robotnika do podnoszenia wydajności poprzez system bodźców materialnych i dyscyplinarnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>