Dyrektor K. i jego sprawa część 2

Dyrektorowi K. grzecznie podziękowano i dano do zrozumienia, że narada jest poufna. Dyrektor zrozumiał, że dobrze będzie, jeżeli poczeka na korytarzu. Po naradzie okazało się, że wojewodowie zdecydowali o podziale przedsiębiorstwa. Dyrektor zaś otrzymał polecenie swojego wojewody, by od poniedziałku rozpocząć przekazywanie ekspozytur.

Dyrektor K. odmówił. Sprawa nabiera jednak iście niepolskiego tempa.

– 19 maja specjalna komisja ustanawia zasady podziału majątku PSiTWM oraz obowiązki przedsiębiorstw' uczestniczących w przekazyw aniu. Coś jednak podpowiadało komisji, że jej działania nie są całkiem zgodne z prawem, gdyż w protokole znalazł się wniosek: „organa założycielskie powinny powołać właściwy zespół celem dokonania formalnego podziału PSiTWM”.

– 30 maja dyrekcja PSiTWM robi zebranie w ekspozyturze w Grajewie oznajmiając pracownikom, że zmienili pracodawcę. Dyrektor K. reaguje natychmiast: teleksem wyjaśnia swoim ludziom, że podział przedsiębiorstwa jeszcze się nie dokonał i nieprędko się dokona,

– 5 czerwca wicewojewoda łomżyński postanawia: „wszcząć postępowanie w sprawie podziału PSiTWM polegające na wyłączeniu z tego przedsiębiorstwa ekspozytur rejonowych działających na terenie województwa łomżyńskiego w celu włączenia ich do RPM w Łomży i Grajewie”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>