kancelaria notarialna gdańsk wrzeszcz

Dziesięć ról menedżerów

Można sporządzać rozmaite typologie ról organizacyjnych, przyjmując różne kryteria podziału. Na przykład, ze względu na pozycję w hierarchii można wyróżnić role kierownicze i wykonawcze, ze względu na funkcję pełnioną w systemie – role produkcyjne i administracyjne, te ostatnie zaś (produkcyjne i administracyjne) można podzielić na liniowe, sztabowe i pomocnicze [Koźmiński, 1974, s. 188-121].

Szczególnie dużą popularność wśród teoretyków i praktyków zarządzania zyskała lista dziesięciu ról, jakie najczęściej pełnią i pełnić muszą menedżerowie, ułożona przez Henry’ego Mintzberga w 1975 roku. Role te przedstawiliśmy w rozdziale II.

Spójrzmy teraz przez systemowe okulary na przedsiębiorstwa, banki, firmy świadczące rozmaite usługi, instytucje administracyjne, szkoły, szpitale

– 1 inne organizacje nastawione i nie nastawione na zysk {profit and non-profit). Zobaczymy, że charakteryzują się one przedstawionymi niżej cechami.

Wszystkie organizacje są jednocześnie systemami sztucznymi i naturalnymi. Są tworami sztucznymi, gdyż ludzie konstruują je świadomie dla realizacji mniej lub bardziej konkretnie określonych celów i misji. Podstawowe cele formalne zawarte są w aktach o utworzeniu organizacji (aktach erekcyjnych) lub statutach – specyficznych organizacyjnych konstytucjach. Misje także możemy odnaleźć w wymienionych dokumentach. Zwykle formułuje się je jednak oddzielnie w postaci tzw. credo firmy. Misja określa trwałe dążenie organizacji, pożądane stany, na które zorientowane są lub powinny być działania podejmowane przez jej uczestników. Formułujemy ją odpowiadając głównie na pytania:

– Po co organizacja istnieje?

– Do czego ma dążyć?

– Co ma osiągnąć?

– Czyje i jakie potrzeby powinna zaspokajać?

– Jakie jest jej społeczne przeznaczenie, posłannictwo? [Krzyżanowski, 1992, s. 181].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>