sklepy.info.pl

Jak zarządzać przez cele? Oto kolejne etapy tej metody.

– 1) Przygotowanie. Przede wszystkim trzeba uzyskać poparcie dyrektora naczelnego i sporządzić plan działania. Jeżeli w organizacji nie stosowano jeszcze zarządzania przez cefe (w skrócie ZPC), wszyscy członkowie kierownictwa powinni zostać przeszkoleni. Konieczne jest sięgnięcie po pomoc zewnętrznych ekspertów: psychologów, socjologów, organizatorówDyrektor musi zobowiązać swoich menedżerów do codziennego stosowania nowej metody w trakcie wykonywania poszczególnych funkcji zarządzania. Pamiętajmy: zarządzanie przez cele nie jest dawką lekarstw, zażywaną przez chore przedsiębiorstwo dla wyzdrowienia, ani prostą techniką, którą można zastosować w ciągu trzech godzin. Jest ono zarówno filozofią, jak i zbiorem technik, których pełne zastosowanie wymaga lat” [Webber, 1984, s. 322],

– 2) Określenie celów organizacji. Na początku cyklu ZPC członkowie naczelnego kierownictwa powinni przeanalizować misję organizacji i jej cele strategiczne. Czy powinny one „obowiązywać” nadal? Czy nie należy wprowadzić pewnych zmian, a jeżeli tak, to jakie? Po uzyskaniu odpowiedzi na te pytania należy określić kluczowe obszary działań (wyników), czyli takie sfery, które przesądzają o sukcesie lub porażce organizacji. Są to najczęściej: rentowność, pozycja na rynku, produktywność, wielkość zasobów finansowych i rzeczowych, innowacje techniczne, organizacyjne i ekonomiczne, sprawność i rozwój kadry kierowniczej, wydajność i postawy pracowników, a także opinia, jaką cieszy się organizacja w otoczeniu. Po zidentyfikowaniu obszarów kluczowych zarząd określa dla każdego z nich konkretne cele (wyniki) na nadchodzący rok, wskazuje podstawowe problemy i możliwości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>