http://www.zbudujdom.net/rozne/idealne-pojemniki-do-magazynu-i-transportu/

Jakie czynniki wpływały na zachowanie grupy roboczej?

Jakie czynniki wpływały na zachowanie grupy roboczej? W jaki sposób grupa oddziaływała na swych uczestników? Dlaczego?

Czy zachowal(a) byś się tak jak Andrzej? Dlaczego? Czy postępowanie kierownika w odniesieniu do Andrzeja było właściwe? Co pow inien on zrobić w opisanej sytuacji?

Przedstawione wyżej podejście M.P. Follett do organizacyjnych konfliktów jest przykładem dynamicznego ujmowania przez nią zarządzania, spojrzeń nań od strony ludzkich zachowań, inaczej niż inni klasycy organizacji, jak Fayol czy Weber, którzy koncentrowali się na określaniu zasad statycznych, Follett widziała w zarządzaniu przede wszystkim proces polegający na ciągłym rozwiązywaniu coraz to nowych problemów. Z tego też względu podkreślała znaczenie koordynacji jako działalności przesądzającej o efektywności współdziałania ludzi i rzeczy. Według niej:

– 1) najlepsze wyniki osiąga się wtedy, gdy koordynacja dokonuje się poprzez bezpośredni kontakt osób podejmujących organizacyjne decyzje

– 2) podstawowe znaczenie ma koordynacja realizowana w początkowych fazach planowania i projektowania

– 3) koordynacja powinna obejmować wszystkie czynniki (zmienne) ważne w konkretnej sytuacji

– 4) koordynacja powinna mieć charakter ciągły [Hellriegel, Slocum, 1989, s. 59],

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>