HSM Securio niszczarki

Jastrząb biurokrad

Jastrząb biurokrad – bardzo sprytny kierownik, który żeruje na pracy innych. Gatunek ten jest dobrze znany i często, niestety, bardzo szanowany.

Kukułka biurowa – bardzo pospolity gatunek. Podrzuca innym to, czego sama nie umie, lub nie chce robie.

Pełzacz – deleguje uprawnienia na swoich podwładnych, po czym „pełza” po organizacji i załatwia sam najdrobniejsze nawet sprawy, odbierając im inicjatywę.

Płochacz – uważa, że przekazuje uprawnienia podwładnym, ale żąda od nich, by konsultowali z nim nawet najbłahsze decyzje.

Pterodaktyl szufladkowy – gatunek, który zatrzymał się w rozwoju i świetnie prosperuje w warunkach nowoczesnej biurokracji. Nazwa popularna „urzędas”.

– 1Raróg – kierownik gotów' w każdej chwili do ataku na podległy mu personel.

– 1Sęp-grabarz – szef siedzący z założonymi rękoma i wyczekujący na popełnienie błędu przez podwładnego. „Grzebie” wtedy delikwenta z wielkim zadowoleniem i samozaparciem [Koontz, O’Donnell, 1969, s. 115-116].

Aby nie zostać zaklasyfikowanym do żadnej z w’yżej wymienionych grup należy:

– 1) delegować tyle uprawnień ile obowiązków i odpowiedzialności, przy czym nie chodzi tu o ich ilość, lecz o zakres

– 2) wkraczać w działania podwładnego tylko wtedy, gdy prawo takie zastrzegliśmy sobie delegując uprawnienia

– 3) wystrzegać się zlecania kilku podwładnym „zachodzących na siebie” obowiązków i uprawnień w przypadku, gdy nie można tego uniknąć, należy uprzedzić ich o tym

– 4) nie ingerować w decyzje pracownika, któremu uprawnienia przekazaliśmy, wystrzegać się potwierdzania decyzji lub zamierzeń, nawet gdy podwładny zwróci się z prośbą o aprobatę lub wiążące wskazówki

– 5) kontrolować okresowo wyniki działań podejmowanych przez podwładnego w ramach przekazanych uprawnień.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>