Kryptonim Twórcy

Jednym z tematów badawczych była inwencja osoby określonej tu kryptonimem Twórcy. Początkowo Twórca był wieloletnim pracownikiem zaplecza przemysłu, a następnie Politechniki, i w obu środowiskach cieszy! się dużym prestiżem. W porozumieniu z dyrektorem w przedsiębiorstwie tematem kierował współpracownik Twórcy. Początkowo realizacja przebiegała bezkonfliktowo – roczne kosztorysy i harmonogramy prac były zatwierdzane. Pierwsze problemy pojawiły się wraz z pogorszeniem się stosunków pomiędzy Dyrektorem i Twórcą. Główną przyczyną konfliktu była nieformalna propozycja Dyrektora, aby Twórca wycofał swoją pracę z liczącego się w Polsce konkursu osiągnięć technicznych. Ponieważ praca Twórcy była wówczas jedynym kontrkandydatem do nagrody oprócz opracowania zespołu przedsiębiorstwa, jej wycofanie oznaczałoby praktycznie wygraną pracy zespołowej. Motywacja Dyrektora była następująca: przedsiębiorstwa doświadczalne przestawały być „modne”, gdyż wymagało to dużych nakładów, nie dając jednocześnie w zamian szybkich efektów ekonomicznych. Powstały naciski na uruchomienie produkcji seryjnej. Profil przedsiębiorstwa został zmieniony z doświadczalnego na doświadczalno-produkcyjny. Stąd też przedsiębiorstwu potrzebny był spektakularny sukces, np. wygranie poważnego konkursu. Argumenty te nie przekonały jednak Twórcy, który pracy nie wycofał i konkurs wygrał. Od tego czasu Dyrektor na spotkaniach w Zjednoczeniu, zakładach przemysłowych i jednostkach zaplecza zarzucał Twórcy, że jego praca była nieudanym plagiatem. Zarzuty te, stawiane w sposób otwarty i ostry, nie wywrołały specjalnej reakcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>