blog przepisy kulinarne

Model współpracy kulturowej

Model współpracy kulturowej opiera się na założeniu, że stała interakcja między kulturami może wnieść nowe wartości i przyczynić się do rozwoju pracowników i całej organizacji. Współpraca kulturowa jest procesem, w którym strategie i procedury są tworzone na bazie indywidualnych wzorców kulturowych uczestników organizacji, ale nie ograniczają się do nich. Organizacje preferujące ten model tworzą nowe formy zarządzania, które przewyższają narodowe style, wywodzące się z kultur uczestników. Rozwija się w nich tolerancja, otwartość na inne kultury, na nowe pomysły i zdolność twórczego myślenia. Model współpracy kulturowej uwzględnia zarówno podobieństwa, jak i różnice pomiędzy narodami. Różnorodność kulturową traktuje się jako zasób, możliwy do wykorzystania w celu rozwoju organizacji.

Mówi dyrektor ds. rozwoju międzynarodowego globalnego koncernu Synergy Lid.: „W ubiegłym roku zorganizowaliśmy tygodniowe seminarium z udziałem dyrektorów i ich zastępców z wszystkich naszych zagranicznych jednostek i centrali. Codziennie, przez dziesięć godzin (niemal bez przerwy), prowadzone było intensywne szkolenie w zakresie interakcji międzykulturowej. Cały czas pracowaliśmy w grupach i staraliśmy się spojrzeć na świat oczyma uczestników innych kultur. Po kursie przeprowadziliśmy ocenę efektów seminarium. Okazało się, że nie tylko nauczyliśmy się dużo o innych kulturach, wyrobiliśmy w sobie tolerancję i zrozumienie, ale także zaczęliśmy bardziej zastanawiać się nad sobą i nad tym, co dotąd uważaliśmy za oczywiste. Dziś wiemy, że to, co jest oczywiste dla osoby wychowanej w jednym kraju, wcale nie musi takim być dla kogoś, kto wychował się gdzie indziej. Już laka refleksja nad samym sobą może być cenna, równie cenna jak konkretna wiedza. Kontakt z ludźmi z innych kultur umożliwia też całkiem nowe spojrzenie na naszą rzeczywistość. To tak, jakby świat nagle z czarno-białego stał się kolorowy. W biznesie myślenie twórcze jest pierwszym warunkiem sukcesu.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>