www.transportplus.pl/

Niska indywidualna wydajność pracy

– Przyczyny niskiej wydajności:

– indywidualne skłonności i nawyki, np. lenistwo,

– braki techniczne (zle maszyny i urządzenia, nieharmonijny dobór, brak harmonizacji działania),

– niewłaściwe metody pracy,

– nieracjonalna organizacja stanowisk pracy,

– brak jasnych reguł postępowania,

– brak symetrii „władza-odpowiedzialność”,

– zaniżone normy pracy,

– braki w koordynacji i kontroli.

– Rozwiązywane problemy:

– podwyższenie racjonalności działań na stanowiskach roboczych,

– wykorzystanie specjalizacji i ekonomicznych efektów produkcji wiel- koseryjnej,

– zwiększenie skuteczności koordynacji i kontroli.

Sposoby rozwiązywania problemów: wypracowanie zasad działania opartych na obserwacjach i badaniach praktyki przemysłowej, maksymalne wykorzystanie ustaleń ekspertów.

– Rozpatrywane czynniki (zmienne):

– charakter pracy,

– specjalizacja,

– zakres władzy i odpowiedzialności,

– normy wydajności,

– współczynniki rzeczowe i fizjologiczne określające wydajność jednostkową.

Baza teoretyczna: nauki inżynierskie, fizjologia, ekonomia [Zawiślak, 1975, s. 64-65, 97]. „Naukowe zarządzanie” jest jednym z podstawowych elementów cywilizacji przemysłowej, czyli tzw. drugiej fali w rozwoju ludzkości [Toffler, 1986, s. 39], Zdaniem Alvina Tofflera wyróżnia je przede wszystkim rozdzielenie produkcji i konsumpcji, wywierające wpływ na większość aspektów naszego życia. Na industrializm składa się sześć powiązanych ze sobą zasad [Toffler, 1986, s. 78-96].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>