rzęsy 2d

Projekty deweloperskie w Polsce

Umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, jego przedstawiciela, względnie osoby, której ubezpieczony zlecił obsługę budynków objętych ochroną lub dozór miejsca ubezpieczenia

– za szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego

– za szkody w budynkach nieużytkowanych lub przeznaczonych do rozbiórki.152

W projektach deweloperskich w Polsce z uwagi na długotrwały proces ustanawiania zabezpieczenia hipotecznego, niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych wystawiają polisy ubezpieczeniowe jako prawne zabezpieczenie przejściowe spłaty kredytu pomiędzy podpisaniem umowy kredytowej a momentem ustanowienia hipoteki na rzecz banku finansującego.

W międzynarodowej praktyce „project finance” można spotkać się również z ubezpieczeniem sezonowych salda przepływów pieniężnych. Dotychczas taki typ polis ubezpieczeniowych spotykano w niektórych projektach energetycznych i projektach w przemyśle chemicznym.153 W praktyce projektów deweloperskich można wyobrazić sobie syttuację, że najemca po upływie umowy najmu zawartej na czas określony jej nie odnowi na następny okres. Polisa taka mogłaby funkcjonować do momentu znalezienia nowego, wiarygodnego najemcy, a więc momentu przywrócenia sytuacji realizacji stabilnych przychodów w projekcie. Wypłaty z polisy mogłyby pomóc osiągnąć odpowiedni poziom wskaźnika pokrycia obsługi długu (DSCR). Można sobie wyobrazić, że z rachunku powierniczego „escrow” periodycznie potrącane są składki na tego typu ubezpieczenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>