biuro wirtualne Katowice : Biurohello.pl

KONCEPCJE GRY ORGANIZACYJNEJ CZĘŚĆ 2

Przedsiębiorstw’0 nie jest monolitem, składa się z jednostek i grup, których oczekiwania są wzajemnie konkurencyjne. Z powrodu ograniczoności zasobów organizacyjnych nie mogą być one nigdy zaspokojone równocześnie. Dlatego też te zasoby stają się stawkami w grze. Ludzie walczą o wszelkie dobra i wartości, których pożądanie zostało im „zaszczepione” przez uniwersalny system kulturowy społeczeństwa. Są nimi:

– a) dobra materialne, szczególnie pieniądze,

– b) różnego rodzaju usługi, zezwolenia, ulgi, koncesje i przydziały,

– c) prestiż, pozycje (stanowiska) organizacyjne,

– d) informacje (wiedza),

– e) pewne pożądane w organizacji formy zachowań, jak np. lojalność, okazywanie szacunku,

– f) warunki i możliwości działania, jak poczucie bezpieczeństwa, „układy”, „wpływy” oraz specyficzne umiejętności,

– g) czas wolny oraz – co dla wielu jest najważniejsze –

– h) organizacyjna władza.

Dążąc do uzyskania dodatkowych korzyści, zasobów lub możliwości dostępu do nich większych niż te, które bezpośrednio wiążą się z zawartą umową o pracę, liczni uczestnicy organizacji zawiązują między sobą różne nieformalne porozumienia. W drodze społecznego przetargu tworzą organizacyjne koalicje (coałitions).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>