drink z bacardi

System funkcjonowania firmy

Na rynku oferują swoje usługi bardzo aktywnie. W firmach tych praktykuje się zarządzanie „przy otwartych drzwiach”. Dokonuje się okresowych przeglądów sposobu świadczenia usług, mierzy się ich jakość, a wyniki udostępnia wszystkim zainteresowanym.

System funkcjonowania firmy jest pod względem świadczenia usług „przyjazny” dla klienta. Firmy te potrafią wyważyć pomiędzy najnowocześniejszą techniką a delikatnością kontaktów: „twarde” systemy organizacyjne, procedury i metody działania są łagodzone „czynnikiem ludzkim”.

Pracowników świadczących usługi i stykających się z klientami zatrudnia się, szkoli i awansuje według odmiennych kryteriów niż innych uczestników organizacji [Albrecht, Zenke, 1985].

Ze względu na tempo i głębokość zmian wyróżniamy otoczenia: stabilne, zmienne i burzliwe. Przewidywane i elastyczne dostosowywanie się do zmian zachodzących na zewnątrz przesądzają, zdaniem syslemowców, o powodzeniu większości firm w realizacji ich misji. Nie zawsze jednak określenie tego, co zdarzy się jutro, jest możliwe, nie wszyscy potrafią to robić. Na przykład: wielobranżowa Spółdzielnia Rzemieślnicza z Żyrardowa w listopadzie 1989 roku postanowiła zadbać o swoją przyszłość przez związanie się na stale z przemysłem ciężkim realizując tę ideę podpisała wieloletnią – do 1995 roku – umowę kooperacyjną z Gwarectwem Mechanizacji Górnictwa w Katowicach trudno wyobrazić sobie zdziwienie kierownictwa Spółdzielni, gdy… następnego dnia Rada Ministrów podjęła decyzję o likwidacji Gwarectwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>