Dyrektor K. i jego sprawa

14 maja 1982 r, dyrektor K. został wezwany do wicewojewody białostockiego Juliana Ś., który powiedział mu. iż następnego dnia ma się odbyć w Łomży spotkanie trzech wicewojewodów: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego, na terenie których działa PSiTWM. Temat narady: podział przedsiębiorstwa. Po czym wojewoda dodał, że zasadniczo jest temu przeciwny, ale koledzy naciskają, więc nie chce być posądzony o partykularyzm. Dyrektor

K. zaprotestował, wobec czego wojewoda zaproponował kompromis: w Białymstoku zostanie tak jak było, a ekspozytury odda się Suwałkom i Łomży. W ten sposób i wilk będzie syty, i owca prawie cala. K. zaprotestował ponownie. Wojewoda odpowiedział kolejną propozycją: niech dyrektor jedzie z nimi do Łomży i tam zaprotestuje.

– 15 maja 1982 r. w Łomży wojewoda Ś. na wstępie przeprosił zebranych, że zabrał ze sobą nie zaproszonego, ale najbardziej zainteresowanego sprawą dyrektora K., i uzyskawszy akceptację tego samowolnego kroku poprosił K.. o zabranie głosu.

Dyrektor K. mówił długo, może nawet zbyt długo – prawie dwie i pół godziny. Podkreślił, że przedsiębiorstwo jest wyspecjalizowane w remontach

– 1 zdobywaniu części, że rejonowe przedsiębiorstwa nie dadzą sobie z tym rady. co sam wie najlepiej, bo długi czas był dyrektorem RPM-u właśnie w Łomży, że PSiTWM działa w naturalnym układzie hydrograficznym, że najważniejsze inwestycje prowadzi w województwach ościennych, wuęc nie może być mowy o preferowaniu województwa białostockiego. A zakończył mniej więcej tak: „W ustawie o przedsiębiorstwach jest powiedziane, że decyzja o podziale musi być zaakceptow ana nie tylko przez organ założycielski (wojewoda białostocki), ale również przez samorząd. Na mocy dekretu o stanie wojennym przedstawicielem załogi jest dyrektor. W tak ważnej sprawie dyrektor nie podejmuje się podjęcia decyzji. Przyczyniają się do tego dwa fakty: jest zalecenie najwyższych władz, aby odwieszać samorządy do końca roku, rozpoczął się też sezon melioracyjny, więc i tak nie ma sensu robić reorganizacji w tym momencie. W zimie będzie właściwy czas na zmiany. Jeżeli wtedy samorząd zadecyduje o podziale przedsiębiorstwa – to bardzo proszę”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>