http://obrobkadanych.pl/

„Filozofia” Tomasza Baty – rozwinięcie tematu

Gdy masz do czynienia z innymi, tylko najlepszy ma prawo otrzymać twoje zamówienie lub pracować z tobą. […] Życie ludzkie i cywilizacja są silne i zdrowe tylko wtedy, kiedy ci, którzy biorą udział w uczciwym współzawodnictwie, otrzymują nagrodę, nawet jeżeli nie otrzymują jej w całości. Większa jej część musi iść na środki i sposoby uczynienia współuczestnictwa bardziej efektywnym, a życia ludzi pełniejszym. […] Tylko ci, którzy zwyciężają, muszą kierowrać jej wykorzystywaniem i ochraniać przed roztrwonieniem” [Lis, 1985, s. 166-167],

T. Bata zginą! w wypadku samolotowym w 1932 roku. Pozostawione w pełnym rozkwicie przedsiębiorstwo przejął jego przyrodni brat Jan. Według dotychczasowych wzorów prowadził je do wybuchu 11 -ej wojny światowej.

Firma Bata odniosła wielki sukces. Spośród powstałych w Europie Środkowej była jedyną, która objęła zasięgiem swojej ekspansji pięć kontynentów i w rezultacie stała się później koncernem wielonarodowym. Już w 1932 r. operowała na rynkach 28 krajów. Dzięki Bacie Czechosłowacja stała się przed drugą wojną światową największym w świecie eksporterem obuwia, dystansując dotychczasowych liderów – Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. W okresie międzywojennym firma działała także w Polsce. Obecnie znów powraca.

Jakie nowe rozwiązania wprowadził T. Bata w swoim przedsiębiorstwie? Na czym polegała ich oryginalność? Przedstaw system planowania w firmie Baty i jego funkcje.

Określ ogólne zasady autonomii warsztatów i oddziałów w przedsiębiorstwie. Jakie były działania T. Baty' w sferze socjalnej? Jakie pobudki leżały, twoim zdaniem, u podstaw tej działalności?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>