https://meskiswiat.pl/najlepsza-nalewka-z-aronii/

Koncepcje gry w teorii organizacji i zarządzania

Podsumujmy koncepcje gry w teorii organizacji i zarządzania. Zanim to jednak uczynimy, musimy raz jeszcze podkreślić, że są one integralnie związane z systemowym widzeniem rzeczywistości, ich autorzy, mniej lub bardziej otwarcie, starają się przezwyciężyć wady podejścia systemowego i zdyskontować jego zalety. Dążą głównie do lepszego zrozumienia świata organizacji. W przypadku koncepcji A.K. Koźmińskiego i A.M. Zawiślaka szczególnie widoczne jest także ukierunkowanie na zmianę, oddziaływanie na bieg procesów organizacyjnych, na zarządzanie, w czym tkwi istota ich meneżdżerskiego spojrzenia.

Podstawowe problemy, rozdźwięk pomiędzy oczekiwanym funkcjonowaniem systemów społeczno-technicznych (organizacje wymagane) i rzeczywistością (organizacje realne istniejące i ich efekty) zbyt niski stopień integracji uczestników z organizacją, co powoduje zagrożenie trwania i rozwoju systemów.

Przyczyny wymienionych problemów, brak skutecznych sposobów („mechanizmów”) kojarzenia celów i interesów poszczególnych uczestników z trwaniem, efektami i rozwojem całej organizacji (systemu) przekształcanie się zarządzania, w szczególności „zarządzania przez struktury i procedury” w grę, która niestety zbyt często staje się grą pasożytniczą.

Rozwiązywane problemy: zrozumienie zachowań społecznych w ogóle i w konkretnej organizacji, zmniejszenie rozbieżności pomiędzy racjonalnością systemową a racjonalnością uczestników organizacji, podwyższenie spójności systemów społeczno-technicznych i uzyskanie dzięki temu większej zgodności pomiędzy zachowaniami pożądanymi z punktu widzenia systemu i dominującej koalicji a zachowaniami rzeczywistymi.

Sposoby rozwiązywania problemów, wnikliwa analiza konkretnych organizacji i konkretnych układów gier, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych strategii projektowanie i przeprojektowywanie organizacji traktowane nie tylko jako zmiana formalnej struktury i procedur, ale przede wszystkim jako zmiana organizacyjnych gier zmiana sposobów sterowania grą zarządzania. Rozpatrywane czynniki (zmienne!:

– formalne struktury i procedury.

– źródła niepewności,

– rozkład władzy (wpływów) w systemie, podział na graczy i „nie-graczy”,

– motywacje graczy i ich atuty, stawki, o które toczy się gra, strategie,

– sterowanie grą.

Baza teoretyczna: podejście systemowa, socjologia organizacji, socjologia zarządzania, psychologia organizacji, matematyczna i psychologiczna teoria gier, teoria negocjacji, ekonomia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>