Unikanie konfliktu interesów w doborze partnerów do realizacji przedsięwzięcia

W procesie doboru stron do projektu, szczególnie sponsorów, należy zwrócić uwagę na skalę regresu, jaką te podmioty przyjęły w stosunku do siebie w innych projektach. Konsekwencje finansowe takich zobowiązań mogą okazać się kluczowe w realizacji danego projektu. Na realizację wszystkich przyjętych na siebie zobowiązań z różnych projektów może sponsorom po prostu zabraknąć środków finansowych.

Unikanie konfliktu interesów w doborze partnerów do realizacji przedsięwzięcia oznacza także taki dobór solidnych partnerów do realizacji przedsięwzięcia, gdzie nie występuje sytuacja uczestnictwa danego podmiotu w innych, konkurencyjnych projektach. Takie uczestnictwo niesie za sobą wiele groźnych konsekwencji, z udostępnieniem konkurencji poufnych informacji włącznie, jeśli jedna ze stron porzuci nagle projekt, aby przyłączyć się ostatecznie do innego, nierzadko konkurencyjnego przedsięwzięcia.

Odpowiedniemu transferowi ryzyka powinna towarzyszyć kontrola wielkości kosztów i nakładów związanych z projektem przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem ze strony spółki celowej. Dokumentację projektową powinny zatem tworzyć osoby doświadczone, uczestniczące już w takich projektach, podobnie kryterium doświadczenia i umiejętności znalezienia się w różnych sytuacjach powinno być decydujące przy rekrutacji kadry zarządzającej projektem. Przykładowo lyzyko budowy powinno być alokowane po stronie doświadczonego i wiarygodnego finansowo wykonawcy. Doświadczenie wykonawcy powinno być gwarancją skutecznego minimalizowania ryzyka okresu budowy i ryzyka przekroczenia jej

kosztów w stosunku do zakładanego budżetu. Innym sposobem minimalizacji ryzyka są gwarancje kontraktowe (np. gwarancje zwrotu zaliczki i dobrego wykonania kontraktu). O tych gwarancjach będzie mowa w dalszych częściach pracy.

Odpowiednie formułowanie umów towarzyszących projektowi, staranne mechanizmy selekcji partnerów do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym tworzenie trwałych, strategicznych sojuszy z innymi podmiotami, to właśnie sposoby transferu ryzyka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>