Komputerowy haft Poznań - profesjonalnie i tanio

Zarządzanie dynamiczne – opis

Zarządzanie dynamiczne jest filozofią zarządzania i zestawem narzędzi, które umożliwiają przedsiębiorstwom skuteczne stawianie czoła stale skracającemu się cyklowi życia produktów na rynku globalnym. (Coraz szybciej powstają nowe produkty, coraz szybciej osiągają szczyt popularności i coraz szybciej są wycofywane z powodu „rynkowej śmierci”. Przykładem mogą być popularne do niedawna walkmany z jednostronnym przewijaniem taśmy całkowicie niemal wyparte przez walkmany z przewijaniem dwustronnym i z autorewersem.) Zarządzanie dynamiczne polega na kreowaniu nowych produktów, upewnianiu się, że są one takie, jakich pragnie klient, i błyskawicznym wprowadzaniu ich na rynek. Wyróżniamy trzy główne zestawy narzędzi zarządzania dynamicznego:

– a) modelowanie profilu produkcyjnego – rozwijanie alternatywnych scenariuszy zmienności cyklu życia produktów

– b) nowe technologie wytwarzania, składające się na produkcję w klasie światowej, które zawierają takie elementy jak: roboty, elastyczne systemy produkcyjne, komputerowe wspomaganie projektowania (CAD), komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM)

– c) innowacyjność wbudowana w struktury przedsiębiorstw podstawowym kryterium oceny struktur i formalnych procedur jest ich zdolność do ciągłego generowania i wdrażania innowacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>