Spędź razem z nami wymarzony sylwester w warszawie Tylko aktualne oferty piękne hotele!

Tworzenie prognoz finansowych

Należy konsekwentnie traktować skutki inflacji w prognozach finansowych. Jeżeli prognozy finansowe są szacowane na bazie nominalnej, to w rachunku efektywności projektu inwestycyjnego powinny być one dyskontowane za pomocą nominalnej stopy dyskontowej. Jeżeli natomiast prognozy finansowe są szacowane realnie, a więc bez inflacji, wówczas powinny być dyskontowane na bazie realnej stopy dyskontowej, a więc bez inflacji. Prognozy finansowe powinny również uwzględniać zmiany przepisów podatkowych i ich wpływ na poszczególne elementy prognoz finansowych. Istotne zwłaszcza może okazać się zastosowanie planowania podatkowego w sporządzaniu prognoz finansowych. Polega to na wydzieleniu z budynku jego poszczególnych elementów składowych i amortyzowanie ich jak odrębnych środków trwałych.1″’ Prognozy finansowe powinny być mocno osadzone w realiach prawnych i technicznych np. prognoza amortyzacji.

W tworzeniu prognoz finansowych mogą być wykorzystywane różne metody, tj. ekstrapolacja trendu oraz metoda stałej struktury sprawozdań finansowych. Pierwsza metoda polega na założeniu, że wydarzenia przyszłe będą zależeć od tych samych czynników i w ten sam sposób co dotychczas. Opiera się więc na danych historycznych. Takie rozwiązanie jest uproszczeniem, choć wydaje się najprostsze. Zastosowanie omawianej metody napotyka trudności w momencie realizacji nowego przedsięwzięcia, dla którego nie ma odpowiednika w przeszłości. Metoda stałej struktury sprawozdań finansowych zakłada, że struktura sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek wyników, jest stabilna i nie podlega większym zmianom w czasie. Dlatego przewiduje się tutaj wysokość kosztów, zobowiązań itd. na podstawie założeń dotyczących zmian w sprzedaży. Takie samo podejście stosuje się przy określaniu wartości większości wskaźników finansowych.

Przy sporządzaniu prognoz finansowych należy wyjść z założenia, że będą one miały wielu odbiorców. Czytelnicy ci będą poddawać weryfikacji wskazane uprzednio strony realizacji projektu inwestycyjnego i będą wyliczać zasadność swojego uczestnictwa w projekcie. Zycie pokazuje, że do najbardziej uważnych czytelników powinien zaliczać się przynajmniej w teorii bank finansujący.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>