liszaj rumieniowaty

Zarządzanie eliminujące marnotrawstwo

Poprzez zarządzanie eliminujące marnotrawstwo i dzięki właściwej technologii produkcji zapewnić zwiększony dochód z danego nakładu ludzkiego i materialnego, który poprzez zwiększone zyski i zwiększone płace byłby dzielony między robotników i kierownictwo.

Umożliwić robotnikom podnoszenie standardu życiowego dzięki zwiększonym płacom Zapewnić robotnikom szczęśliwe życie rodzinne i społeczne dzięki usunięciu nędzy.

Zapewnić zdrowe, społecznie i indywidualnie przyjemne warunki pracy. Zapewnić większe możliwości rozwoju jednostki poprzez naukowe metody analizy pracy, doboru, treningu, przydziału zadań, przenoszenia i awansowania robotników.

Zapewnić robotnikom możliwości podniesienia wydajności i awansu do lepszej pracy dzięki treningowi i stałemu instruktażowi ze strony nadzoru technicznego.

Zapewnić robotnikom poczucie pewności siebie i własnej wartości dzięki umożliwieniu zrozumienia własnej pracy oraz metod planowania i prawidłowego wykonawstwa pracy w ogóle.

– 1Rozwinąć samoekspresję i poczucie samorealizacji dzięki stymulującemu wpływowi atmosfery poszukiwania i oceny, dzięki zrozumieniu planów i metod działania, dzięki swobodzie poziomych i pionowych kontaktów umożliwianych przez funkcjonalną organizację pracy.

– 1Kształtować charaktery dzięki właściwemu kierowaniu pracą.

– 1Umacniać sprawiedliwość dzięki eliminowaniu dyskryminacji w stawkach płac i w innych dziedzinach.

– 1Wyeliminować te elementy, które drażnią, powodując konflikty, rozwijać wzajemne porozumienie, tolerancję i ducha pracy w zespole.

Aż trudno uwierzyć, że te hasła, słyszane często dziś. pochodzą z 1929 roku, z „drapieżnej” gospodarki rynkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>