Biznes w zasięgu ręki: Pozycjonowanie Radomsko, Konin, Radom

pozycjonowanie białystok

Książka A.K. Koźmińskiego i A.M. Zawiślaka

Na zakończenie tej części analizy raz jeszcze odwołajmy się do książki A.K. Koźmińskiego i A.M. Zawiślaka. Autorzy piszą: „Każdy gracz lub koalicja podejmują grę w celu maksymalizacji pewności osiągania sukcesu w wykorzystywaniu interesujących ich zasobów” [Koźmiński, Zawiślak, 1982, s. 156] i apelują: „Gry nie wolno totalnie eliminować (nie można zresztą tego zrobić – przypis autora), trzeba natomiast poznawać ją i wykorzystywać jej mechanizmy” [Koźmiński, Zawiślak, 1982, s. 159].

czytaj dalej

Ocena zdolności kredytowej

Należy pamiętać, że dokumentacja kredytowa objęta jest przepisami o tajemnicy bankowej. Teoretycznie podmiot ubiegający się o kredyt nie ma się czego obawiać. Artykuł 105 nowego Prawa bankowego zobowiązuje banki do zachowania tajemnicy, która obejmuje wszystkie wiadomości dotyczące czynności bankowych osób będących stroną umowy, uzyskane w trakcie negocjacji z klientem oraz związane z zawarciem umowy z bankiem i jej realizacji (z wyjątkiem informacji, które są

czytaj dalej

Prawa Catta – dalszy ciąg

Otóż praca biurowa w domu, wyzwalając człowieka od kosztownych i czasochłonnych codziennych podróży, narażała go także na stresy. Dzwoniący do niego interesanci słyszeć bowiem muszą charakterystyczne domowe odgłosy – dźwięki telewizora, okrzyki bawiących się dzieci, wszystko to w oczach (uszach?) kontrahenta może obniżać powagę biznesmena. Wynalazek pani Newman jest taśmą z nagranymi odgłosami prawdziwego biura – stukotem maszyn do pisania, trzaskaniem szuflad z aktami, dzwonkami telefonów.

czytaj dalej

„Naukowe zarządzanie”

W sytuacjach kontaktów i współpracy międzynarodowej należy pamiętać o tym, jak ważna jest kultura narodowa, a także o tym, że kultury różnią się między sobą. Należy podchodzić z szacunkiem do ludzi pochodzących z innych kultur, pamiętać, że jeśli czegoś nie rozumiemy lub nie znamy, to wcale nie oznacza to, że jest to gorsze, czy niesłuszne. To, co dla nas może być niezwykłe czy inne, jest dla ludzi wychowanych w innej kulturze normalne i oczywiste. Dla nich nasza kultura może być zagadką, czy nawet czymś szokującym. W pracy międzynarodowej konieczna jest świadomość istoty kultury i tolerancja. Natomiast ślepe naśladownictwo i nadmierna fascynacja nie zawsze i nie koniecznie są wskazane, zarówno ze względów podyktowanych dążeniem do efektywności w biznesie, jak i z powodów społecznych. Ani kulturowa dominacja, ani bierne dostosowanie nie są więc wskazane.

czytaj dalej

Zdanie Taylora na temat robotnika

Szczególnie dużą wagę przywiązywał Taylor do ostatniej grupy działań. Uważał, że robotnik jest racjonalny i dąży przede wszystkim do uzyskania maksymalnego wynagrodzenia. Należy to wykorzystać i płacić ludziom proporcjonalnie do ich zwiększonej wydajności, Taylor krytykował stosowane wówczas systemy płac: dniówkowy, akordowy i czasowo-premiowy. Propagował natomiast tzw. różnicowy system płac od zadania. Przewidywał on zarówno wysoką stawkę za każdą sztukę o dobrej jakości, gdy robotnik wykonał zadanie dzienne (ściśle określoną normę), jak i kary w postaci obniżenia stawki jednostkowej w przypadku niewykonania zadania. Nigdy jednak stawka przyznawana w tym systemie nie była niższa niż stosowana „w konkurencji” [Thompson, 1938, s. 62]. Podstawową zasadą było uzależnienie wynagrodzenia od rezultatów osiągniętych przez każdego tak, by robotnik miał pewność, że wynagrodzenie to będzie wypłacane bezpośrednio i indywidualnie, że otrzyma je rzeczywiście ten, kto na nie zasłużył, a nie ktoś inny. Związek „zadanie- -wynagrodzenie” podkreślał zastosowany w Bethlehem Steel Co. system kartek. „Po przyjściu do pracy – pisze Taylor – każdy robotnik musiał [,,.] sięgnąć ręką do swej przegródki i wyjąć z niej białą kartkę papieru (większość z nich nie umiała czytać i pisać, ale każdy umiał znaleźć swoją przegródkę). Oprócz białych kartek były czasem również żółte. Nawet ci, którzy nie umieli czytać i pisać, wiedzieli doskonale, co oznacza żółta kartka. Była to ogólna informacja: «Wczoraj nie zarobiłeś tyle, ile powinien zarabiać przodujący robotnik. Chcemy, abyś zarabiał przynajmniej 60% ponad to, co otrzymują robotnicy poza Bethlehem. Nie zarobiłeś tyle wczoraj. Coś jest nie w porządku». […] Biała kartka informowała, jakie narzędzia robotnik ma pobrać” [Taylor, 1912 Kumał, 1972, s. 71-72).

czytaj dalej

Szwedzi są przekonani, że wszystkie kultury są bardzo podobne

Opinie zagranicznych współpracowników na temat menedżerów ze Szwecji są zazwyczaj podobne: ,,He is not a boss. And. in a »’ar. he is” – to komentarz lapidarnie charakteryzujący typowego szwedzkiego szefa. Sprawia on zwykle wrażenie człowieka równego innym i miękkiego. A jednak miękki nie jest. W głębi duszy ma bowiem silne przekonanie, że wie, co robi. Wierzy w swoją rację i w skuteczność swoich metod. „Nothing gets him down” – skonstatował pewien Amerykanin, zdumiony niezłomnością szwedzkiego przełożonego. „Nie jest trudno polubić Szwedów” – twierdzą osoby współpracujące z nimi – „trudno jest jednak wejść z takim szefem w bliższy kontakt”. Mimo otwartości szwedzkiego kierownika, stale między nim i jego podwładnymi utrzymuje się pewien dystans. Jest to niezrozumiałe dla wielu obserwatorów. Wydaje się, że podstawową rolę odgrywa w tym przypadku psychiczna równowaga szwedzkich bossów, którą trudno zaburzyć nawet silnymi wybuchami emocjonalnymi. Jedynie argumenty racjonalne mogą być w dyskusjach z nimi naprawdę skuteczne.

czytaj dalej

Szwedzi są dumni ze swoich osiągnięć

Szwedzi, dumni ze swoich powszechnie uznawanych osiągnięć, nie wahają się eksportować swych rozwiązań i doświadczeń. Nie mają kompleksów – bez żadnych oporów kupują firmy zagraniczne lub udziały w nich. Nawet nabywając amerykańską fabrykę butów zakładają, że są zdolni poprowadzić ją lepiej niż dotychczasowi właściciele. Sądzą, że wystarczą jedynie kompetencje, by postawić fabrykę na nogi. Podobnie menedżerowie Electrolusa, który zakupił przedsiębiorstwo produkujące lodówki w USA, uważają, że nauczą Amerykanów lepiej wytwarzać ten sprzęt. Natomiast szwedzka firma lodz.iarska Hemglass, wkraczająca ze swoimi wyrobami do lego kraju wysublimowanych metod sprzedaży, jest przekonana, że posiada unikatową kompetencję, dzięki której poradzi sobie z konkurentami. „Nie zdumiałoby mnie, gdyby im się udało – twierdzi jeden z amerykańskich dziennikarzy -już sama wiara czyni cuda.”

czytaj dalej

Kadry i płace kraków naliczają wynagrodzenia

Kadry i płace kraków mają bardzo odpowiedzialną pracę. Naliczają wynagrodzenia, premie, dodatkowe bonusy pracownikom, odliczają zwolnienia lekarskie, urlopy, kary porządkowe. Ich praca jest usługowa, ale bardzo ważna, bo bez niej pracownicy nie otrzymywaliby premii i dodatków. Na pewno warto spróbować pracy w dziale tego rodzaju. Wysokie kompetencje, pracowitość, staranność owocują dobrymi zarobkami oraz przyczyniają się zawsze do zawodowego rozwoju niejednej firmy.

czytaj dalej

Rachunek maklerski – cóż to takiego?

Rachunek maklerski to konto zakładane w biurze maklerskim i związane z nabywaniem lub sprzedażą akcji. Klienci takie rachunki mieć powinni, a ich stan jest dla nich ważną wytyczną. Wiele osób planuje zarabiać na kupnie oraz sprzedaży akcji, idzie do biura maklerskiego i tam uzyskuje wsparcie finansowe. Jest to ważne rozwiązanie, pomocne w regulowaniu spraw finansowych. Na rachunek wpływają pieniądze ze sprzedaży akcji, z rachunku płaci się za sprzedaż akcji. Nie ma lepszego sposobu regulowania wszelkich należności. Rachunek maklerski powinien być dobrze oprocentowany oraz monitorowany. Pracownicy starają się o prowadzenie każdego rachunku w sposób najlepszy dla klientów...

czytaj dalej

System selekcji w krajach azjatyckich

System selekcji w krajach azjatyckich istotnie różni się od typowego systemu amerykańskiego. W Korei, oprócz wykształcenia i osobowości, bierze się pod uwagę przynależność do rodu czy rodziny. W Japonii poszukuje się absolwentów uniwersytetów i szkół, którzy zdobyli wykształcenie ogólne, niespecjalistyczne. W Chinach korzysta się z systemu nomenklaturowego. W Korei płaca jest ważnym wynagrodzeniem, lecz równie ważne są stosunki międzyludzkie. W Japonii, oprócz płacy, cenione jest wysoko doświadczenie i przynależność do organizacji, percepowane jako nagrody same w sobie. W Chinach płaca nie jest uważana za wynagrodzenie, z powodu regulacji rządowych mających na celu całkowite wyrównanie poziomu życia społeczeństwa. Ważnym celem dla pracownika jest natomiast często bycie ekspertem.

czytaj dalej

Składniki społeczne

Organizacje są uporządkowanymi systemami społeczno-technicznymi. Składają się z podsystemów, które różnią się przede wszystkim możliwością przewidywania zachowań i reakcji na rozmaite oddziaływania. Elementy techniczne: struktura formalna organizacji, procedury, systemy informacyjne, wyposażenie techniczno-technologiczne możemy konstruować podobnie jak maszyny. Stosując ściśle inżynierskie metody projektowania i uwzględniając różne parametry uzyskujemy prawie pewność co do przyszłego działania tych elementów. Na przykład, projektując strukturę wysmukłą, czyli taką, która ma dużą ilość szczebli i małą rozpiętość kierowania, możemy być właściwie pewni, że uzyskamy efekty w postaci długiego czasu podejmowania decyzji, wielu zniekształceń informacji, konieczności powtarzania nadawanych komunikatów (redundacji) itp.

czytaj dalej

Ryszard B i sprawa teczki

Wpis sądowy w tej sprawie wynosi 500 zł. Na rozprawę 12 sierpnia 1985 r. nie stawia się nikt. Sąd wydaje wyrok zaoczny. Zasądza od Ryszarda B, 888 zł. na rzecz Zrzeszenia, nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności. Ryszard B. pisze do sądu sprzeciw, na który powód daje – ręką radcy prawnego – odpowiedź, także na piśmie. Strony twardo bronią swoich racji. Kolejna rozprawa zostaje wyznaczona na 25 listopada 1985 r.

czytaj dalej

Regulacje dotyczące zamówień publicznych

Opisany pokrótce proces decentralizacji i jego przyczyny ma istotne znaczenie przy omawianiu problematyki zamówień publicznych, zwłaszcza przy ocenie, czy zamówienie udzielone przez takie „niezależne” organy, a związane z wykonywaniem powierzonych im zadań publicznych, jest objęte regulacjami dotyczącymi tej części wspólnego rynku i przy formułowaniu definicji „organu

czytaj dalej