Category Bez kategorii

Definicja C.H. Kriebla i R.L. Van Horna

Tym, co przede wszystkim interesuje myślącego systemowo teoretyka i praktyka, badacza i menedżera, jest zarządzanie traktowane jako proces informacyjno-decyzyjny. A.M. Zawiślak pisze na ten temat: „zarządzanie jest to proces decyzyjny realizowany na wielu poziomach organizacji, który ma zapewnić eliminację wykrytych zagrożeń, wykorzystywanie zarysowujących się szans oraz efektywne spełnienie przez organizację wszystkich funkcji niezbędnych do osiągania postawionego celu”, czy ściślej – wiązki celów [Zawiślak, 1982, s. 41], Ponieważ decyzje kierownicze są, najogólniej rzecz ujmując, rezultatami przetworzenia informacji w instrukcje działania, kluczowym obszarem zainteresowania systemowców stały się subsystemy informacyjne organizacji, szczególnie zaś podsystem informacji kierowniczej.

czytaj dalej

Czy debiut na giełdzie może okazać się drogą porażką ? – giełda

Wiele firm szuka kapitału który może być niezbędny do rozwoju swojej firmy. Jednym z bardziej atrakcyjnych form pozyskania kapitału na rozwój działalności gospodarczej jest bez wątpienia pozyskanie kapitału z Giełdy Papierów Wartościowych. Jest to jeden z najlepszych sposobów na pozyskanie kapitału , gdyż nie musimy jak w przypadku kredytu bankowego zadłużać się i ryzykować utraty całości firmy lub jej znacznej części – oczywiście pozyskanie kapitału z giełdy ma swoje minusy , gdyż od tej pory będziemy musieli podzielić się udziałami z nowymi współwłaścicielami firmy – czyli nowymi akcjonariuszami...

czytaj dalej

Kredyty w obcych walutach – kredyt warszawa

Jeszcze kilka lat temu w Polsce obserwowaliśmy ogromną wręcz tendencje do zadłużania się w obcych walutach. Stopy procentowe w Polsce były wówcza kilka razy większe niż w wielu bankach centralnych w tak zwanych krajach starej Unii , tak więc banki korzystając z bardzo wysokiego oprocentowania starały się utrzymywać marże na gigantycznym wręcz poziomie , gdyż marża ta neutralna dla inflacji dawała bardzo wysoki zyski dla banku. W czasach gdy inflacja była na bardzo wysokim poziomie dawało się tę marżę pozornie ukryć , tak więc można śmiało powiedzieć , że było to swego rodzaju ogromne eldorado dla banków. Podobnie zresztą było dla osób które zamiast brać w bankach kredyty po prostu lokowali tam swoje pieniądze...

czytaj dalej

Problem niezapłaconych faktur, ma coraz więcej przedsiębiorców – faktury

Problem niezapłaconych faktur ewentualnie posiadania zbyt dużej liczby dłużników, posiada coraz więcej przedsiębiorców, zwłaszcza dla niewielkich firm jest to pewne zagrożenie w aspekcie ich finansowego działania. Jeżeli wszystkie dotychczasowe metody oraz sposoby na odzyskanie swoich pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów nie przyniosły efektu rozważyć taką opcję jak faktoring, na który decyduje się coraz więcej podmiotów. Oczywiście rodzi się pytanie czym jest taka koncepcja? Możliwością sprzedaży owej wierzytelności potencjalnemu faktorowi, który de facto kupi ją za wyznaczoną kwotę, jednocześnie my uzyskamy niezbędne do funkcjonowania naszej firmy środki finansowe...

czytaj dalej

Czy zbyt szybki rozwój firmy może okazać się zgubą dla istnienia firmy ? – firma

Dla niektórych pytanie dotyczące możliwych problemów spowodowanych zbyt szybkim rozwojem naszej firmy może okazać się co najmniej bardzo dziwne , gdyż wydaje się , że to właśnie maksymalnie szybki rozwój działalności jest głównym celem jego właściciela. Oczywiście rozwój firmy jest jak najbardziej wskazany , jednak w tym przypadku rozpatrzymy sobie zbyt szybki rozwój firmy , oraz zagrożenia dla przedsiębiorstwa nim spowodowane. Rozpatrzmy sobie modelowy przykład firmy , której niekontrolowany i niecharmonijny rozwój przyswożył jej dosyć dużo problemów. Jeśli sprzedaż naszych produktów rośnie w bardzo szybkim tempie , robimy zazwyczaj wszystko aby taka tendencja się utrzymywała jak najdłużej – gdyż przynajmniej teoretycznie powoduje to wzrost wartości naszej firmy...

czytaj dalej

Dlaczego zadłużenie Polski jest aż tak bardzo wysokie ? – zadłużenie

Po pierwsze trzeba uczciwie przyznać , że to pytanie zawiera fałszywą tezę. W stosunku do innych krajów w Europie oraz na świecie Polska wcale nie jest zadłużonym krajem. Jeśli chodzi o zadłużenie obywateli , oraz o zadłużenie skarbu państwa można śmiało powiedzieć , że Polska jest jednym z niewielu mało zadłużonych krajów. Można powiedzieć co prawda , że nie jest to do końca trafna teza , gdyż zadłużenie Polski jakiś czas temu przekroczyło kwotę biliona złotych. Trzeba jednak w tym momencie pamiętać , że zadłużenie kraju mierzy się nie kwotowo , a w stosunku do produktu krajowego brutto...

czytaj dalej

Jak wybrać firmę, która działa jako broker ubezpieczeniowy?

Na rynku ubezpieczeniowym można korzystać z usług brokerów ubezpieczeniowych, którzy działają na podstawie odpowiednich uprawnień, które są udzielane przez KNF. Usługi świadczone na rynku ubezpieczeniowym przez brokerów pozwalają na uzyskanie fachowego doradztwa, które pozwala na uzyskanie wiedzy, która ułatwia wybieranie właściwych, czyli korzystnych dla poszczególnych klientów ubezpieczeń. Przy wybieraniu ubezpieczeń korzystanie z bezpośrednich usług ubezpieczycieli nie zawsze pozwala na

czytaj dalej

Dopuszczalność umów ramowych w sektorze publicznym

W sytuacji gdy umowa ramowa nie została udzielona zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych, to każdy kontrakt mieszczący się w jej ramach powinien być zawierany zgodnie z tymi przepisami, jeżeli tylko jego wartość przekracza progi określone w dyrektywie.

Jeżeli chodzi o metody szacowania wartości takiej umowy ramowej, to zgodnie z

czytaj dalej

Koncepcja M.Croziera i E. Friedbrega

Ustalony na naradach w Zjednoczeniu harmonogram prac był realizowany. Jak wynika z wypowiedzi i dokumentacji nikt już nie przeprowadzał analizy opłacalności ekonomicznej metody. Urządzeniem interesowało się coraz więcej zakładów produkcyjnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które zgłaszały chęć zakupu. Na wystawie środków produkcji prototyp wzbudził zainteresowanie najwyższych władz politycznych i gospodarczych. Pewnie dlatego Zjednoczenie otrzymało polecenie przyspieszenia produkcji seryjnej, jednak ze względu na problemy konstrukcyjne i techniczne wymogło powrót do wcześniej ustalonego harmonogramu. Uruchomiona produkcja okazała się wysoce opłacalna, a urządzenie stało się szlagierem eksportowym.

czytaj dalej

Wpływ globalizacji na postęp społeczny w różnych krajach

Wpływ globalizacji na postęp społeczny w różnych krajach jest trudny do określenia, zawsze jednak zależy od polityki konkretnych państw. Kraje skandynawskie, na przykład, wykorzystują wzrost gospodarczy do zwiększenia postępu społecznego i wyrównania dobrobytu. Gdzie indziej dominują inne priorytety ciągle – niestety – zbyt często wiążą się one z wydatkami na zbrojenia.

czytaj dalej

Przychód

W ustawie zz dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 po pkt. 6 dodano pkt. 7 w brzmieniu: nominalna wartość udziałów (akcj- w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Ten dopisek powoduje, że obecnie przychodami są w szczególności

czytaj dalej

Czym jest „obcinka”?

„Obcinka” to święto w kompajtii, okazja do balangi, do wypicia. To coś takiego, jak równikowy chrzest. „Kot” dostaje namoczonym pasem w tyłek. Tyle razy, ile mu się należy. Że boli? Jakby nie bolało, to by nie miało sensu. Potem z „kota” robi się prawdziwy ŻOŁNIERZ.

czytaj dalej

Einocentryzm

Einocentryzm polega na ignorowaniu różnic i faworyzowaniu własnej kultury narodowej. Często wraz z taką postawą idzie w parze nacjonalizm, a w skrajnych przypadkach nawet szowinizm. Zdarza się jednak także, że menedżer przyjmujący postawę etnocentryczną nie uważa siebie za nacjonalistę, a jedynie za „misjonarza” krzewiącego postęp i uczącego ludzi, „mniej rozwiniętych cywilizacyjnie”, na czym polega postęp i sprawne działanie. Etnocentryczny menedżer przyzwyczajony do tego, że należy pracować, zachowywać się i myśleć w określony sposób, może być też całkiem nieświadomy istnienia różnic kulturowych. W rezultacie, będąc w innym kraju, może po prostu nie rozumieć, że odmienność zachowań i postaw nie wynika z zacofania i braków dobrej organizacji.

czytaj dalej