http://www.paulewicz.pl/upadlosc-konsumencka-czeladz/

Odpowiednie informacje i rzetelna dokumentacja zwiększają szanse na powodzenie projektu

Oczywiście najlepszym sposobem zarządzania ryzykiem jest unikanie go za wszelką cenę. Może to sprowadzić się do „nic nie robienia” i rezygnacji z jakichkolwiek przedsięwzięć. Tak jest jednak tylko w teorii. Sukces w gospodarce rynkowej jest nieodmiennie związany z podejmowaniem ryzyka i później skutecznym zarządzaniem ryzykiem tak, aby zidentyfikowane ryzyko zostało w jak największym stopniu zminimalizowane. Podmiot gospodarczy nastawiony na funkcjonowanie w gospodarce rynkowej w długim okresie musi zatem podejmować ryzyko i czynić wszystko, by je zminimalizować np. poprzez pozyskanie odpowiednich informacji i odpowiednich partnerów do realizacji projektu. Odpowiednie informacje i rzetelna dokumentacja zwiększają szanse na powodzenie projektu. Zarząd odpowiedzialny za realizację projektu musi:

– mieć świadomość wystąpienia różnych niepewnych zdarzeń oraz umieć ocenić ich wpływ na wyniki własnych działań. Co więcej, po uwzględnieniu czynnika niepewności, menedżer musi także umieć ocenić prawdopodobieństwo skutków wyboru różnych wariantów działań

– zdobyć dodatkowe informacje na temat samego ryzyka przed podjęciem decyzji. Dotyczy to zarówno identyfikacji, jak i rozmiaru ryzyka, czyli jego skali

– dokonać starannej oceny stosunku własnego przedsiębiorstwa do ryzyka, tj. ustalić kryterium pozwalające określić dopuszczalne przez firmę poziomy i rodzaje ryzyka. W przypadku „project finance” takiej oceny dokonują przede wszystkim sponsorzy projektu inwestycyjnego oraz zarząd spółki powołanej do realizacji projektu (spółki celowej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>