Kancelaria Ultimatum opinie

Krytyczny element dokumentacji projektu

Podczas tworzenia prognoz finansowych należy wziąć pod uwagę informacje wynikające ze studium wykonalności projektu inwestycyjnego lub z badania „due-diligence”, a więc dotychczasowe' przychody i historię przychodów analizowanej nieruchomości, umowy najmu, czynsze w umowach najmu w danej nieruchomości i u konkurencji, koszty eksploatacyjne w danej nieruchomości i u konkurencji, możliwe zmiany podatków i możliwe zmiany kosztu mediów.

Można zaryzykować twierdzenie, że prognozy finansowe to najbardziej krytyczny element dokumentacji projektu. Łatwość oszacowania prognozy sprzedaży jest związana z kilkoma czynnikami. Pierwszym i najważniejszym jest rodzaj projektu deweloperskiego. Są bowiem projekty, gdzie oszacowanie strumienia przychodów jest trudne, np. centra rozrywki. Była o tym mowa przy rozważaniu podziału projektów deweloperskich. Dalej szacowany jest strumień kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych. Nakłady finansowe zostają uwzględnione na podstawie podpisanych umów generalnego wykonawstwa bądź innych umów związanych z procesem inwestycyjnym. Podatki obliczane są na podstawie funkcjonujących przepisów z tego zakresu. Wyszacowany strumień przychodów, strumień kosztów operacyjnych i finansowych oraz nakładów inwestycyjnych pozwala na analizę przepływów gotówki. Jak było wielokrotnie akcentowane w literaturze przedmiotu analiza przepływów gotówki ma o wiele większe znaczenie niż rachunek wyników. Płynność finansowa projektu jest bowiem kluczowa dla powodzenia projektu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>